Tuesday, May 10, 2011

German Advisory Council on Global Change (WBGU) ja sen raportti: Satanistista kansanmurhaa ja tyranniaa globalisti-intressien hyväksi!

Viime viikolla muiden vaihtoehtomedioiden meuhkattua tulvimiseen asti Osama bin Ladenin ns. tappamisesta LaRouche -liike olikin löytänyt aivan toisenlaisen aiheen ruodittavaksi. On jopa syytä ajatella Osaman tapauksen olleen kätevä ko. aiheen alleen piilottaja, kun ne sattuivat samaan aikaan. Kyseessä on German Advisory Council on Global Change (WBGU) - organisaation Vapun tienoilla julkaisema raportti World in Transition: A Social Contract for Sustainability.

LaRouche -liike on tunnistanut sen globalistien tähän mennessä kammottavimmaksi mahdolliseksi kansanmurha- ja diktatuurijuoneksi, joka on puettu ilmastonmuutoksen torjumisen ja ns. liikakansoituksen lieventämisen alle. Sisältäen kuitenkin kaikkiin aikaisempiin vastaaviin raportteihin ja agendoihin verrattuna huomattavan suorasukaistakin ja avointa kieltä juurikin mm. sen suhteen, että "optimitavoite" maapallon ihmismäärälle on 1 miljardi: Huom., siis jopa 6 miljardia vähemmän kuin ihmisiä on nyt!!

Moni ei varmasti yhtäkkiä tästä ymmärrä, miten tällaisiin väestönvähennyksen "tavoitteisiin" päästäisiin, mutta siis tämähän merkkaa juuri sitä, että 6 miljardia ihmistä pitäisi muka poistaa maailmasta; tappaa ja steriloida! Eli kyseessä on tiekartta kaikkien aikojen kansanmurhaan! Lisäksi raportista on luettavissa diktaattorimaisen maailmanhallinnon toteuttamismetodit tämän saavuttamiseksi, vaikkakin orwellilaisen kielen alle piilotettuna. Käytännössä tämä kansanmurhaskenario tapahtuisi alasajamalla erittäin radikaalisti kaikki hiilipohjainen ja ydinvoimaan perustuva energiantuotanto ja teollisuus, josta seuraa ekonomioiden radikaali alasajo ja sen kautta kärsimyksen ja kuoleman kierre kansanmurhaan.

Meidän pitäisi muka alistua vain ns. "uusiutuviin vihreisiin" energiantuotantomuotoihin, koska ainoastaan vain sillä tavalla muka voitaisiin ehkäistä "liikakansoitus- ja ilmastonmuutosongelma". Ja tätä varten on siis suunnitteilla myös "sosiaaliseen sitoumukseen" perustuva diktatuurillinen kontrollijärjestelmä eli siis maailmanhallitus, joka jo kauan sitten on tunnistettu globalistien NWO -prosessin tavoitteeksi. Sen keskeinen moottori on ollut monetarismi ja nyt mielikuvamanipulaatio toimii myös WBGU:n kaltaisten teesien kautta kohti samaa päämäärää!

Voimme havaita LaRouche -liikkeen tähän mennessä paljastamista ja analysoimista aineistoista mm. seuraavaa tuon German Advisory Council on Global Change (WBGU) -organisaation luonteesta ja koostumuksesta: Sen johtajana on Hans-Joachim Schellnhuber, joka on käytännössä Lontoon cityn ja brittimonarkian intressien toteuttaja; sekä prinssi Philip että kuningatar Elisabeth II ovat huomattavasti tukien Schellnhuberin takana ja hänelle on annettu jopa myös huomattava arvonimi "saavutuksistaan" Brittiläisen imperumin hyväksi vuonna 2004! --> Selkeä Brittiläisen imperiumin eli globalistien kätyri toteuttamassa ihmiskunnan vastaista toimintaa eliitin hyväksi!

Schellnhuberilla on ollut keskeiset siteet myös vuoden 2009 lopun Climate gate -farssin keittämisessä, koska hän on ollut East Angliassa johtavana tiedemiehenä ilmastonmuutosasioissakin. Lisäksi Schellnhuberilla on ollut tiiviit yhteydet USA:n Barack Obaman hallinnon tiedeneuvonantajaan John P. Holdreniin, jonka pähkähulluista teeseistä olenkin jo tehnyt kirjoituksen vuonna 2009: Nykyajan Josef Mengelen suunnitelmat ihmiskunnan tuhoamiseksi: John P. Holdren ja Ecoscience -kirja. Hans-Joachim Schellnhuber on myös Saksan Angela Merkelin tieteen neuvonantaja. Sekä Holdren että Schellnhuber ovat siis osa sitä NWO -porukkaa, jonka koostumusta ja agendavyyhteä havainnollistin sattuvasti jo viime kuun alussa pitkässä lainauksiin perustuneessa kirjoituksessani: Globaalin eliitin NWO -prosessia tukevia viherfasismiagendoja: Earth Hour, WWF, Greenpeace ja monet muut rakenteet - ryhmittymät esimerkkeinä.

Erityisen kylmäävää on myös lukea äskettäisestä Sorcha Faal -sivuston jutusta (US Tells Russia That Time For “Apocalypse Equation” Is Now) Audrey Tomason -nimisen Obaman hallinnossa vaikuttavan naisen teeseistä, jotka ovat linjassa Holdrenin ja Schellnhuberin teesien kanssa. Tällainen vaikuttaa kyllä silkalta superkauhulta, jota on vaikea uskoa todeksi, mutta lähes 3 vuotta näitä asioita tutkittuani on valitettavasti käynyt ilmi tällaisten agendojen selkeä mahdollisuus maailmassamme ja nythän siitä on jo paljon mustaa valkoisella esim. tuon WBGU:n raportin muodossa. Täytyy vain toivoa, että vastakkaista energiaa löytyy kumoamaan tällaiset pahuudet ja tämän takia näistäkin asioista pitää tuoda pahimmatkin skenariot ruodittavaksi rajusti!

Tuossa Sorcha Faal -jutussa käy myös ilmi se, että tämä Audrey Tomason poseerasi siinä Osama bin Ladenin tappamisen tilannehuonekuvassa (Kuva löytyy mm. tästä Prison Planet -sivuston jutusta) Obaman hallinnon turvallisuusväen kanssa: Katsokaapa tarkemmin kuvan sommittelua, kun me nyt tiedämme kuvan olevan huolellinen lavastus ja siten huolellinen sommitelma "ihmisiä". Taiteen ja kuvasommittelun perusteet hallitsevana voin sanoa, että merkille pantavasti tämä Audrey Tomason sijoittuu sommitelmallisesti koko kuvan erääseen keskipisteeseen tuonne oikeaan yläkulmaan. Mielenkiintoista, vai mitä?...

Tätä kirjoittaessani LaRouche -liikkeen ulkopuolella muut vaihtoehtomediatahot eivät ole vielä ottaneet tätä WBGU:n agendaa esille, mutta tänä alkavana kesänä se tulee eittämättä olemaan kuumimpia puheenaiheita geopolitiikassa ja varmasti palaan käsittelemään lähikuukausina tätä aihetta. Kaikkein kylmäävintä on nimittäin se, että tämän WBGU -raportin sisältö pyritään ratifioimaan osaksi EU:n politiikkaa jo kesäkuussa ja lopulta sillä olisi globaali vaikutus!

Meidän on toki muistettava, että maapallomme kunnosta huolehtiminen on osa hyvää ihmisyyttä, mutta WBGU:n agendat ovat selkeä osoitus sellaisen varjolla ratsastavasta negatiivisen eliitin tuhoavaa entropiaa aiheuttavasta virheestä maailmankuvassaan: viherfasismista! Kuten LaRouche -liike tähdentää: Universumin olemus ei ole olla entropian tilassa, vaan kaikkea ohjaa antientrooppinen luominen ja ihmiskunnan on osallistuttava sen mukaan osaksi luomisprosessia.

Tässä yhteydessä voimme siis sanoa: Globaaleista ongelmista ei päästä rajoittamalla ihmisälyn energiaa tuhoamalla ihmiskunnan alta olemisen kasvualustaa (Juuri WBGU:n haluamaan tapaan!), vaan juuri päin vastoin pitää toimia --> Ihmiskunnan olemisen kasvualustaa pitää kohentaa korkeammalle toteutumisen tasolle, jossa ihmisälyn positiiviselle energialle syntyy laajempi ja voimakkaampi mahdollisuus löytää ja toteuttaa paras balanssi maapallon ja ihmiskunnan vuorovaikutukseen koko ajan jatkuvassa muutoksessa.

Alistaminen ja väärin käytetty rajoittaminen johtavat sen sijaan aina vain lopulta perikatoon ja tragediaan, kuten globalistien käsissä on nyt käymässä! Heidän entrooppinen, behavioristinen ja utilitaristinen ajattelumallinsa on mielikuvituksetonta ja taantumuksellisinta mahdollista asennetta eikä sillä ole mitään tekemistä hyvän kehityksen kanssa!

Taantumus ja paikalleen jämähtäminen ovat jo itsessään sama asia kuin tuhoutuminen, koska Universumissa MIKÄÄN ei KOSKAAN jämähdä paikalleen, vaan kaikki on AINA jatkuvassa antientrooppisessa kehityksessä; kaikki siitä poikkeava tuhoutuu jätteeksi jonkun toisen prosessin kehitykseen! On siis hulluutta ja sairautta kuvitella, että löytyisi muka joku ylläpidettävä tasapaino, missä pysyttäisiin paikallaan muka "optimiväestömäärissä" tms. seinähullua. Paikallaan pysymisen agenda ei ole luovaa toimintaa ollenkaan, vaan ainoastaan rapautuvaa tuhonkierrettä.

Itse kunkin oman sisäisen valon kukkaan puhkeamisesta lähtee kaikki maailmanparantaminen, mutta WBGU:n kaltaiset diktatuuri-, alistamis- ja tyranniavisiot eivät anna sille sisäiselle valolle tilaa moisen NWO -tyrannian valtaan päästyään! Globalistien entropia kuvittelee kehityksen virheeksi ja saasteeksi antientropian vastaisesti ja näin se vie harhapoluille kohti tuhoa vastoin parempaa tietoa. Ainoastaan antientropia pystyy luomaan puitteet kestävälle ja puhtaalle kehitykselle! Sitä globalistit eivät missään muodossa halua, koska se tietäisi heidän valtansa murenemista kansanvallan nousussa antientrooppiseen linjaan Universumin kanssa.

Sellaiseen entrooppiseen virhemallinnukseen maailmantilassa ei siten pidä koskaan syyllistyä, jos haluaa kehittää ihmiskuntaa ja sen alustana olevan maapallon oloja parempaan suuntaan! Täten kaiken havaitun perusteella esim. juuri WBGU ja Hans-Joachim Schellnhuber ovat pahimpia mahdollisia sekä ihmiskunnan että maapallon vastaisia vihollisia takanaan pääpirut eli koko negatiivinen globalistikööri eli LaRouche -kielellä Brittiläinen imperiumi! ....Hohhoijaa; minusta tuntuu, että joudun tähdentämään ja selittämään tätä teille (Ja itsellenikin) koko loppuelämäni... No, mikäs sen mielenkiintoisempaa :)

Lopuksi kokoan tähän yhteen LaRouche PAC -sivuston materiaalia, joissa tämä uusi käänne toteuttaa kansanmurhaisaa globalistiagendaa tuodaan kiivaasti esille:

Viikkoraportti; LPAC Weekly Report.

Viime päivien ns. päiväraportteja vanhimmasta uusimpaan: May 4th While You Were Sleeping, While You Were Sleeping May 5, 2011, The World in Review - May 5, 2011, May 6th While You Were Sleeping, The World in Review, World In Review Weekend Edition, Monday, May 9th - While You Were Sleeping, What Secret in Luxembourg? The System is Dead! ja The World in Review.

Viimeisin ns. In Depth -analyysi (John Hoefle ja Chris Landry): Let Them Eat Carbon --> Tässä muutama lainaus ko. WBGU:n raportista; raportin orwellilaisia käsitteitä ja termejä, jotka ovat pseudonyymejä maailmanhallituksen superdiktatuurille, joka hävittää kansallisvaltiot ja alistaa niiden kansat uusfeodalismille apunaan ja moottorinaan tuhoutuva monetarismi ja globalistien tämänkin avulla voimaansaattamansa korvaava fasistidiktatuuri ---> "The nation state can no longer be considered the sole basis for contractual relationship", "Comprehensive mandatory global climate protection regime", "Comprehensive global architecture for the transition into a low-carbon society", "United Nations 2.0", "Transcending of established sovereignty concepts", "Transnational democratic structures" ja "Global citizenship". Eli: Kansallisvaltioiden lopettaminen uusfeodalismia varten, globaalin poliisivaltioimperiumin pystytys, itsenäisyys -käsitteen tuhoaminen ja rakenteiden pystyttäminen maailmanhallitusta varten; YK 2.0 jne.! Kuinkakohan moni zombie nielee tuon hevonvitun paskan sellaisenaan muka ihanana uutena konseptina elää ympäristöystävällisesti?!...

Tekstejä uusimmasta vanhimpaan: From the Slate: Only Glass-Steagall Will Stop Green Genocide, Schellnhuber & Holdren: Obama's Satanic-Twin 'Science' Advisors, Only Glass-Steagall Can Defeat British Monarchy's Religious Genocide Cult, Poland Mocks Anti-Nuclear Hysteria in Germany, Anti-Green Resistance in German Industry, Satanic Schellnhuber Has Multiple U.S. Ties, New Orwellian Scripts from the WBGU, Corrupt Deutsche Bank Links German Government's Orwellian Scheme to British Oligarchs , WBGU Master Plan: British Imperial Eco-Fascism on a Global Scale, No to Global 'Gleichschaltung', Helga Zepp-LaRouche: A Resolution to Stop the WBGU ja Germany: The Model For the Club of Rome?.

Teksteistä lainaus raportin satanistisen luonteen näyttämiseksi tiivistetysti:

"The document and its executive summary, "World in Transition: A Social Contract for Sustainability," are as Lyndon LaRouche emphasized, "a product of British intelligence, designed to establish a fascist, zero-growth dictatorship over Europe." The hope of the Council's chairman, Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, who was dubbed a Commander of the Order of the British Empire by Queen Elizabeth II in Berlin in 2004, is to force German Chancellor Merkel to end the use of nuclear power in Germany on June 17 as a first step to imposing on Germany and then on the world as a whole his British masters' master plan for global genocide.".

Lopuksi viimeaikaisia pitkiä LaRouche -liikkeen tieteellisiä aineistoja tilanteen luonteen syventämiseksi ja sen osoittamiseksi, kuinka seinähullua ja vaarallista tähän aineistoon verrattuna on joutua tuon WBGU:n materiaalien valtaan:

Lyndon LaRouchen pitkä teksti; That Which Could Not Be Sustained

LaRouche -liikkeen ns. Basement -ryhmän tiedevideoita englanninkielisine kuvauksineen:

The Hypersea Platform; "The evolution of life on land was an anti-entropic revolution for the biosphere as a whole. Oyang Teng presents this process as one of a series of ongoing case studies of the principle of physical-economic platforms, manifested within living nature. In particular, this slice of evolutionary history is examined from the standpoint of the Hypersea theory of American scientists Dianna and Mark McMenamin, an extension of Vladimir Vernadsky's earlier work in founding the science of biogeochemistry."

A New Quantum Physics: Rejecting Zeus: Tässä linkissä on myös koko videon sisältö tekstiversiona.

Pandemics and Solar Cycles: "Do you think that we should stop funding space exploration in order to "solve problems here on Earth?" That kind of idiocy might just get you -- and all of the rest of us -- killed. Evidence points to the fact that diseases are not a terrestrial occurrence, and that their "cures" will probably not be found here on Earth. As our antibiotics slowly lose effectiveness, and as our ability to withstand serious crises collapses due to absurd economic policy decisions such as those promoted by Obama and the newly elected house republican majority, it's time for us to ask: What really is the source of "disease?" Here, Michelle Fuchs and Sky Shields take a closer look at the correlation between influenza and solar activity.
References for this show:
"Tapping, K.F., Mathias, R.G., Surkan, D.L., "Pandemics and Solar Activity" "

The Classical Revolution – Featurette

Extended Sensorium: Life & Cosmic Rays: "In January, The LPAC Basement published the Extended Sensorium report. Here we present a discussion with some of the authors of the report, reflecting the ongoing research into cosmic radiation and the principle of life as a universal principle. The implications of this research for the future of science is discussed, with an emphasis on research into earthquake predictability systems.For the referenced reports go to the Basement Extended Sensorium page:http://larouchepac.com/node/17172"

Single-Celled Creativity: "Creativity is manifest everywhere in our universe, even at what seem to be the extremes: whether at the galactic or extragalactic extreme whose activity has coincided with evolutionary upshifts on earth, or at the level of the single celled organisms which they produced. It is an inescapable and undeniable fact, no matter where you look."

What is Life? A Non-Particle View: "Can life be reduced to nothing more than an interesting arrangement of atoms and molecules? No. LPAC Basement research team member Oyang Teng and 21st Century Science & Technology editor Laurence Hecht discuss the implications of Luc Montagnier's recent experiments demonstrating water-mediated, low-frequency electromagnetic emission from bacterial and viral DNA. Preceding the discussion is a 10-minute animated segment on Montagnier's experiments.
See also: Laurence Hecht,
"New Evidence for a Non-Particle View of Life." "

The Electromagnetic Platform: "Everywhere you look in the biosphere and the lithosphere, new, more highly organized states of space, or platforms are being created. Why would it be any different for mankind? Here we examine billions of years of geological history, specifically the biosphere's role in engineering the vast amounts of cosmic and solar radiation into a habitable planet. This incredibly creative biological history, in turn, begins to inform us what our role is in creating the next billion years of history.".

No comments: