Tuesday, July 05, 2011

Yhdysvaltain perustuslaki ja itsenäisyysjulistus keskeisinä aseina globalistien imperialistisia ja pankkiirioligarkkisia tyrannian muotoja vastaan

Eilen oli Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä, mutta mikä onkaan sen nykymerkitys ja nimenomaan nykytila, kun tarkastelemme sitä Yhdysvaltain perustuslain kautta!? Katsotaanpa asiaa aluksi Alex Jonesin Infowars -sivuston juttujen avulla: Relentless Drive by Globalists to Kill the Constitution, The Elite Are Not Even Trying To Hide How Much They Hate The U.S. Constitution Anymore, Media Attacks America on Independence Day!, George Will: The Constitution is an ‘anti-evolutionary device’, Channelling George Washington: The Revolution That Changed the World, Historical fact: Independence Day is a celebration of freedom from government tyranny, 26% Of Americans Don’t Know US Declared Independence From Great Britain ja Celebrating Independence Yet Enslaved To Debt.

Niistä keskeisiä lainauksia omilla kommenteillani -->

"We like to think of ourselves as “free” and yet we have rolled up the biggest pile of debt the world has ever seen. The people that we have borrowed all of this money from expect to be paid. Sadly, instead of addressing the problem, we have been loading more debt on to the backs of future generations with each passing year. What we are doing to our kids and our grandkids is so immoral that is almost defies description. At the heart of this debt-based system stands the Federal Reserve. It is a perpetual debt machine that was designed to trap the U.S. government in a spiral of debt permanently." --> Niin, tuossa on kuvattu globalistien ekonomisen sodan luonne kansoja ja kansallisvaltioita kohtaan. Sen sodan tärkein tuhoamiskohde on Yhdysvaltain perustuslakiin kirjatut ko. pankkiiri-oligarkkieliitin vallan ja toiminnan eliminoimiskeinot. Taustaksi tähän väliin esim. tämä oma juttuni; Globalistien ekonominen sota ihmisyyttä, elämää, kansallisvaltioita ja moraalia vastaan jatkuu radikalisoituvana; viikon polttopisteenä Kreikka.

"So is there any solution to this problem?

Not under the current system.

The debt-based Federal Reserve system is designed to expand U.S. government debt indefinitely. But of course all debt bubbles burst eventually and we are rapidly reaching that point.

It is being projected that the U.S. national debt will hit 344% of GDP by the year 2050 if we continue on our current course. The truth is that it would never get even close to that high because the whole system would completely collapse long before then." --> Ratkaisu ongelmaan lähtee Glass-Steagall -lain uudelleen asettamisella globaalisti alkaen Yhdysvalloista pohjautuen sen perustuslakiin kirjattuihin periaatteisiin ja menetelmiin!


"Paul Revere once warned, “The British are coming!” What he probably could never imagine is that, in 2011, a far more appropriate warning might be, “The government is coming!” " --> Tässä on osittainen väärinkäsityksen vaara!: Nimittäin yhtäältä on totta, että "hallitus" on ottanut Yhdysvalloissa vaarallisen paljon tyrannin ja diktaattorin ylisuurena yhä pahemmin kasvavan roolin. Toisaalta on juuri muistettava, että ko. "hallitus" on imperiaalisten voimien valtaansa kaappaama eli tavallaan sairastunut ulkopuolisen parasiitin aiheuttamaan vakavaan ja jopa potentiaalisesti tappavaan tautiin globaalein hurjin seurauksin. Nämä "ulkopuoliset voimat" ovat juuri samoja, jotka uhkasivat Yhdysvaltain syntymää sen perustuslain kirjoittamisenkin aikana --> Brittiläinen imperiumi!

"Since 1776, more than one hundred other declarations of independence have been issued around the globe. That means our revolution has been the driving force behind the creation of a different world. We changed from a few empires to a tremendous number of states, almost all motivated by the same thing that inspired America—a desire for a freedom that couldn’t be altered at the whim of a king, an emperor, or a tsar." --> Tämä on oivallinen kiteytys Yhdysvaltain perustuslain ja itsenäisyysjulistuksen sisällöstä!

"There was an emphasis on how Americans were becoming ‘one people.’ When the Declaration was read to some Continental Army troops, ‘people’ was the word that changed the expression of almost every face. The men looked with delight at each other, as if for the first time they realized we were a ‘people.’ Not separate groups from different towns and colonies, but a ‘people.’" --> Tämä on myös erinomainen kiteytys Yhdysvaltain perustuslain olemuksesta ja siitä miksi se on erittäin täsmällisesti suunniteltu juuri imperialistisia ja pankkiirioligarkkisia voimia vastaan ja suojaksi niiden pahuudelta ulottuen nykyaikaan TÄYSIN RELEVANTISTI! Meidän on muistettava, että Brittiläisen imperiumin keskeisiin hajoita ja hallitse -taktiikkoihin on aina kuulunut se, että "ihmiset" sekoitetaan pois oman itsensä ja maailman tuntemisesta toinen toisiaan vastaan taisteleviksi "ryhmiksi", "ideologioiksi" ja "ismeiksi". Yhdysvaltain perustuslaki ottaa tämän vaaran eriomaisesti huomioon --> "Kaikki ihmiset ovat luotu tasaveroisiksi"!

"Until 1848, which saw a climax of revolutionary fervor and an almost equal determination to repress it, the declarations were confined mostly to Europe and nearby African states around the Mediterranean. After the Second World War, there was an explosion in Asia and Africa. Finally, an explosion from 1989-1993 broke up the Communist empire imposed by the Soviet Union and freed its Balkan and Asian satellites." --> Tämäkin prosessi on hyvin verrattavissa imperiumin ikeestä pois itsenäistymiseen; kommunistinen tyrannia oli Brittiläisen imperiumin eräs menetelmä rapauttaa ja alistaa Venäjän mahtia valtaansa ko. agenttiensa, kuten Leninin ja Stalinin avuilla. Samalla tämän avulla luotiin maailmaan juurikin vastakkainasetelmallinen ja harhaanjohtava "ismien" välinen sota, jossa myös Toisen maailmansodan jälkeinen Kylmä sota oli kauhuntasapainoinen kontrollimekanismi globalistien suunnitelmien viemiseksi vähitellen sen varjossa nykyiseen kliimaksivaiheeseensa.

Iso haitta globalistien suunnitelmille on kuitenkin ollut juuri itsenäisten kansallisvaltioiden syntyminen ideaalisena esikuvanaan juuri Yhdysvaltain perustuslaki ja itsenäisyysjulistus, mitä globalistit ovatkin nyttemmin pyrkineet mitätöimään juurikin mm. ko. ekonomisen sotansa avulla. Jotkut globalisteista todella ovatkin olleet hyvin suorasanaisia viime aikoina tuodessaan tämän uusfeodalistisen tavoitteensa ilmi; kuten Jean-Claude Juncker, jonka mielestä "Kreikan täytyy luopua paljon suvereeniteetistaan!" ja Jean-Claude Trichet, jonka mielestä "Westfalenilaisen systeemin lopettaminen on tärkeää heidän systeeminsä tieltä!". Eli toisin sanoen toteuttamisen alla on nyt kansallisvaltioiden lakkauttaminen ylikansallisen pankkiiri-oligarkismi-keskuspankki-korporatismi -diktatuurin tieltä!

"By far the most important was the amazing increase in the number of states. Between 1950 and 1993, more than one hundred new states were created. A backward look gives you some perspective. There were only twenty-five states that mattered in 1900. That rose to about fifty when the United Nations was created in 1945. There are now 192 member states of the UN.

And all this started with the American Revolution!


It was a revolution that changed the world." --> Niinpä!

"It is our job as 21st Century Paul Reveres to raise the alarm that the enemy is within the gates working overtime to destroy the Republic and reduce us to absolute slavery." --> Nämä Alex Jonesin sanat täytyy muistaa ja ymmärtää tässä taistelussamme pahuutta vastaan!

"In the United States today, it is becoming increasingly fashionable to openly trash the U.S. Constitution. Many among the elite are not even trying to hide how much they hate the U.S. Constitution anymore." --> Eliitin (Globalistien) viha Yhdysvaltain perustuslakia kohtaan on ymmärrettävää; ko. perustuslaki siis kaventaa heidän pankkiirioligarkkista valtaansa!

"It turns out that the U.S. Constitution does not fit very well with the benevolent futuristic “Big Brother” totalitarianism that they want to impose on all of us. All of that talk about “freedom” and “liberty” in the Constitution does not exactly square with the centralized global planning that the elite have in mind. The ruling elite believe that the “rights of the individual” must be greatly restricted for the “good of society” and for the “good of the environment”. Right now the “constitutional revival” that is happening in the United States is a direct threat to what the elite are trying to accomplish, so they are responding by openly attacking the Constitution." --> Niinpä! Globalistien sanoilla kikkailu tyyliin "oikeuksien kaventaminen yhteiskunnan ja luonnon hyväksi" on vain peitettyä samaa vanhaa keskiajoilta peräisin olevaa despoottista, plutokraattista, kleptokraattista ja uusfeodaalista tyranniapaskaa, jota ei pelasta ultimaattiseksi pahuudeksi tuomitsemiselta edes nykyteknologian manipuloinnein kyhättyjen propagandamenetelmien avulla harhauttaminen!

"At more than 90 percent of the law schools in the United States today, the U.S. Constitution is portrayed as a hopelessly outdated document that is in desperate need of revision or it is portrayed as a “living, breathing document” that we are free to alter as society “progresses”. In law schools across the country, law students are being taught that our founding fathers were racist, sexist, homophobic bigots that did the best that they could at the time.

Keep in mind that a very large percentage of our politicians and all of our judges go through these law schools. I personally sat in law school classes and listened to law professors trash the U.S. Constitution. This is really happening." --> On selvä asia, että monet johtavat maailman yliopistot ja korkeakoulut on kaapattu tämän globalistiklikin työjuhdiksi tuottaa viattomille opiskelijoille saatanallisen harhaanjohtavaa aivopesua, jotta heidät voidaan yhtäältä taivuttaa osaksi globalistien aikomaa jo paljon eri kulmilta kuvattua NWO -tyranniaa ja toisaalta tuottaa ko. opiskelijamassasta heidän käyttöönsä tulevaisuuden hyödyllisiä idiootteja ja joistakin jopa uusia potentiaalisia ydinagentteja globalistien lähimmiksi "avustajiksi". Meidän täytyy muistaa, että molempien tyyppisiä ihmiskunnan pettureita ja vihollisia on päätynyt jo moniin johtaviin asemiin ja näin myös Suomessakin sekä omien että ulkomaisten yliopisto- / korkeakoulusysteemien kautta!

"The latest issue of Time Magazine, the number one political magazine in the United States, has a picture of a half-shredded U.S. Constitution on the cover with the words “Does It Still Matter?” emblazoned across it.

This front page article was authored by Richard Stengel and unfortunately the article is not a defense of the U.S. Constitution.

Rather, Stengel insists in his article that the U.S. Constitution “must accommodate each new generation and circumstance.”

"Stengel also declares in his articlethat we must not allow the Constitution to be “an obstacle” that will keep us from making the “progress” that we need to make as a society….


We can pat ourselves on the back about the past 223 years, but we cannot let the Constitution become an obstacle to the U.S.’s moving into the future with a sensible health care system, a globalized economy, an evolving sense of civil and political rights.
" --> Tuo punainen väri tarkoittaa äärimmäistä vaaraa sivilisaatiolle ja poikkeuksellisen radikaalia ihmiskunnan vastaista vihollisuutta! Tässä se kuvaa sitä, kuinka globalisteista varovaisemmin puhuvat tuovat esille vaatimuksensa lopettaa Yhdysvaltain perustuslaki heidän globaalin NWO -projektin tieltä salakavalan peitellysti, joka on kuitenkin siis sisällöltään yhtä ja samaa globaalin pankkiiri-oligarkismidiktatuurin perustamisen "auttamista" hävittämällä kansallisvaltioiden suvereeniteetti uusfeodalismiin!

"Do you know why elitists love to talk about the Constitution being a “living” document?

It is because they feel like they have permission to change and “reinterpret” a document that is “living and breathing”.

Elitists love the idea that the U.S. Constitution “evolves”, and of course they believe that it is the role of the ruling elite to direct this “evolution”." --> Juuri näin globalistit yhtäältä kääntelevät ja vääntelevät sanomisiaan, jotta he saisivat tuon em. ultimaattisen tavoitteensa ujutettua vähitellen ikään kuin vaivihkaa läpi! Yhtä kaikki: Tällaisista Yhdysvaltain perustuslain vastaisista pienimmistäkin puheista näemme heti, että se tarkoittaa nimenomaan kuvatunlaista äärimmäistä vaaraa sivilisaatiolle ja poikkeuksellisen radikaalia ihmiskunnan vastaista vihollisuutta!

"James Altucher, managing partner at Formula Capital, expressed his opinion of the U.S. Constitution in his recent article entitled “July 4th Is A Scam“….

Most importantly, lets not view the Constitution as gospel. Countries, people, systems, technology evolves. As they do, its important to see what from the past is good and what can be discarded.

What can be “discarded”?

Absolutely disgusting." --> Se mitä globalistit haluavat poistaa Yhdysvaltain perustuslaista käy ilmi kaikista niistä asioista, jotka sisältyvät heidän NWO -projektiinsa: Toisin sanoen ko. perustuslaki estää heidän pankkiirioligarkkiset ja uusfeodaaliset imperialismitavoitteensa, jolloin he haluavat tuhota tämän esteen tieltään! Ei siksi ole mikään yllätys, että ko. perustuslaki ja kansallisvaltiot yleensäkin ovat nyt globalistien ja kätyriensä (Hyväuskoisia idiootteja tai eivät) hampaissa alasajettavina!

"There are others among the elite that are not afraid to openly declare hate for the U.S. Constitution.

For example, Michael Klarman of Harvard University Law School delivered a Constitution Day lecture at Johns Hopkins University last September 16th. His lecture was entitled “A Skeptical View of Constitution Worship“, and it was a blistering assault on the U.S. Constitution.

Klarman made four major points about “constitutional idolatry” in his speech….

I have four points I want to make today against constitutional idolatry, which is my label for our misguided tendency to blindly worship the Constitution, giving it credit for all the things we love and honor about our country.

(1) The Framers’ constitution, to a large degree, represented values we should abhor or at least reject today.

(2) There are parts of the Constitution with which we are still stuck today even though we would never freely choose them and they are impossible to defend based on contemporary values.

(3) For the most part, the Constitution is irrelevant to the current political design of our nation.

(4) The rights protections we do enjoy today, the importance of which I do not minimize, are mostly a function of political and social mores, which have dramatically evolved over time and owe relatively little to courts using the Constitution to protect them.

Remember, this is not some nutjob that was making this speech.

This was a professor of law at Harvard University.

Barack Obama went to the law school at Harvard University. Hordes of our future politicians and judges and law professors go through that place." --> Suorasanaisimmat globalistit ja kätyrinsä ovat toki aloittaneet suoraviivaisen sodan etenkin Yhdysvaltain perustuslakia vastaan. Eipä siinä ole mitään ihmeellistä; he paljastavat vain itsensä samalla myös suoraviivaisiksi Saatanan palvojiksi, Perkeleen työntekijöiksi ja Paholaisen vitunnussijoiksi! Siinäpä teille toisenlaista suorasanaisuutta!

"Klarman is not someone to be taken lightly.

Klarman’s remarks were noticed over at The Economist. It is an open secret that The Economist is a mouthpiece for the global banking elite and they were quite taken with what Klarman had to say. They published an article supporting Klarman’s ideas that was entitled “The Perils Of Constitution-Worship”.

In that article, those who love and support the U.S. Constitution were described as “infantile”….

Indeed, there is something infantile in the belief of the constitution-worshippers that the complex political arguments of today can be settled by simple fidelity to a document written in the 18th century." --> Asia on tosiasioiden valossa täysin päin vastoin: Globalistit ja kätyrinsä ovat lapsellisia Paholaisen kyrvän lutkuttajia eli Saatanan palvojia sanan varsinaisessakin merkityksessä!

"In the United States today there is a tug of war over the U.S. Constitution. Either the “constitutional revival” being spearheaded by the Patriot movement and the Tea Party movement will eventually win, or the ruling elite and the mainstream media will eventually win."

"The Republicans were so threatened by the emergence of a libertarian Tea Party – founded on bedrock constitutional principles – they sent their operatives to compromise and takeover the movement. Now the corporate media tells us the warmonger and reality television star Sarah Palin is the leader of the Tea Party.

The elite controlling our burgeoning federal government portray constitutionalists as bomb-throwing terrorists and racist militias determined to assassinate Obama." --> Silkkaa faktaa ovat jo pitkään olleet nämä NWO:n vastaisen kansalaisaktivismin kaappaamiset globalistien valtaan ja vaihtoehtoisesti sen mustamaalaaminen demoniseksi / tyhmäksi / vaaralliseksi.

" The globalists who currently control Washington, D.C., and Wall Street are, no doubt, salivating over the opportunity to officially dismantle America’s independence and national sovereignty, and establish a globalist North American Union – in much the same way that globalists created the European Union,” said Constitution Party presidential candidate Chuck Baldwin in 2009. A new Constitutional Convention is exactly the tool they need to cement their sinister scheme into law." --> Minulla ei ole enää epäilystäkään, etteikö maailmassa olisi juuri niin pahoja ihmisiä, jotka sumeilematta tekevät mitä tahansa tavoitteisiinsa pääsemiseksi; tappavat ja runtelevat kaiken kauniin ja elävän tieltään! Poikkeuksellisen vaarallista tämä on siksi, koska heidänlaisiaan rikollisia, mafioosoja ja psykopaatteja on päässyt niin paljon maailman johtaville ja päättäville paikoille; ON TAPAHTUNUT SELKEÄ RIKOLLISTEN INVAASIO HALLINTOJEN ERI ASTEISIIN!

Lopuksi tarjoan syvällisen LaRouche -liikkeen historia-analyysin, mikä kokoaa tarkasti ja perinpohjin yhteen asiat, ajatukset ja tapahtumat loogiseksi selitykseksi tuolle kaikelle yllä mainitulle kuvaukselle taistelussa hyvä vs. paha - Pankkiirioligarkismi vs. humaani ihmisyys: Life, Liberty & The Pursuit of Happiness -->

Omana ko. videodokumentin inspiroimana havainnollistuksenani: Erittäin tärkeää historiaa siitä, mikä on Yhdysvaltojen perustuslain ja itsenäisyysjulistuksen alkuperä ja tarkoitus --> SE, mikä jo tuhansia vuosia on ollut keskeinen tehtävämme: Kitkeä maailmasta pois imperialistinen pankkiirioligarkismi ja pystyttää tilalle humaani temppeli kaikkien ihmisten hyväksi ilman tyranniaa ikuisessa vapaudessa ja onnen tavoittelussa!

Tätä nykyistä globaalia ekonomista ja poliittista kriisiä on mahdotonta ymmärtää täysin oikein, mikäli ei ole sisäistänyt juuri tätä historiaa kamppailussamme moista pankkiirioligarkismia ja sen kaikkia tyrannian muotoja vastaan!

Vihollisemme on täten edelleen täysin sama, kuin mikä se oli Nicholas of Cusalle, Alexander Hamiltonille ja Abraham Lincolnille!

Yhdysvaltojen alkuperäistarkoituksen ja sitä varten luodun perustuslakinsa päämäärä on siis täten ollut viedä loppuun Renessanssin kirkkaimpien ja humaaneimpien mielien alulle panemat ideat!

Tämän äärimmäisen vakavana esteenä nykyään on ko. imperialistisen vihollisen käyttöönsä kaappaama USA:n hallinto ja siinä erityisesti tällä hetkellä Barack Obaman hallinto; uusi neonatsityranniaan johtava katastrofi!...

Niin, meidän on täten osattava käsittää, miksi LaRouche -liike kutsuu tätä nykyistäkin globaalia pankkiirioligarkismia (Plus sen monarkkikomponenttia) nimellä "Brittiläinen imperiumi". Juuri ko. historian ymmärtäessämme sille on kristallin kirkas looginen syy!

Brittiläisen imperiumin loogisia juonitteluita pankkiirioligarkisminsa "kehittämiseksi" ovat olleet nykyään mm. EU:n ja euron perustaminen, globalisaatio, viherfasismi, NATO ns. "humanitaaristen väliintulojensa" kera, sota ns. terrorismia vastaan, valvonta- ja poliisivaltiotekniikoiden tehostaminen jne.

Lääke tätä kaikkea pahuutta vastaan löytyy tuon historian kautta, missä nykyään niiden renessanssi-ideoiden pohjalta on suunniteltu ko. imperialismia vastaan mm. Glass-Steagall -laki ja monetarismin lakkauttaminen sitä kautta uudenlaisten kansallisvaltiollisten luotottavien talousjärjestelmien luomiseksi.

Mielentilana lääke tätä pankkiirioligarkismin pahuutta vastaan löytyy siitä, kun mm. oivaltaa tieteellisen ja kulttuurillisen ajattelun juuri historiasta jatkumona ko. hyvä vs. paha -taistelun ko. humaanilta puolelta; antientrooppinen ja klassinen kulttuurin kehittäminen pohjanaan reaalinen fyysinen ekonomia!

Nykyisen pankkiirioligarkismin maailmaan luomat ekonomian muodot ovat vain haitallista ihmiskunnan vastaista vihollisuutta! Se näkyy kristallin kirkkaasti mm. Kreikan, Portugalin ja kumppaneiden tilanteissa ja siinä, kuinka koko globaali ko. pahuudella saastutettu systeemi hajoaa omaan mahdottomuuteensa jo rahan syntymekanismin pelkästäänkin toimiessa sisältä päin ko. systeemiä vastaan.

Kohtasin Facebookissa tälle vuodatukselleni pessimististä näköalattomuutta tyyliin: "Nämä unelmat ikuisesta vapaudesta ja onnentavoittelusta huuhtoutuvat, kuin maa tsunamin ja ydinvoiman alta.".

Aavistin ja lopulta muistin sen takia sen valitettavan tilanteen, kuinka syvällä aivopesun ja nukkumisen unohduksessa länsimaiden tieteellinen, kulttuurillinen, henkinen ja sielullinen sisältö tällä hetkellä makaa ja jouduin tokaisemaan siksi vastaukseksi: "Niin se taitaa valitettavasti olla tällä erää; siksi suuntaankin sanani enemmän tulevaisuuden ihmisille, jotka ovat selvinneet tulevasta pullonkaulasta ja ymmärtävät siksi enemmän ja joille tämä nykyinen tuleva historia pitää jättää varoittavaksi esimerkiksi sopivasti sanoiksi pukien".....

No comments: