Tuesday, December 13, 2011

Big Brother 2011 -kauden viikkotehtäväsisältöjen analyysi NWO -agendan teesien kanssa vertailtuna

Big Brother -reality päättyi siis viime sunnuntaina päätösshowhun, missä voittajaksi tuli asukas Janica ja toiseksi sijoittui asukas Mikael. Lupaamani mukaisesti ruodin tässä nyt tämän kauden BB:n sisältöä ja tarkastelunäkökulmaksi valitsen ko. sisällön vertaamisen transatlanttisen maailman rappiokierteeseen, jota olen äskettäin havainnollistanut tässä kirjoituksessani: LaRouche -liikkeen innoittamaa pohdintaa oligarkkisen periaatteen edesauttamasta transatlanttisen kulttuurin regressiosta ja dekadenssista.

Olen jo tuonut aikaisemmin esille, kuinka NWO -agendan sosiaalisyhteiskunnallisia teesejä manipuloidaan toimintaan. Niitä varten kansalaisia ikään kuin valmistettaessa ja totutettaessa juuri BB:n ja monen muunkinlaista populaarikulttuuria on käytetty tarkoituksellisenakin aseena ja työkaluna. Tämän muotoisen kulttuuriamme kohtaavan vihollisuuden eri viime aikaisia sisältöjä on havainnollistettu erinomaisesti The Vigilant Citizen -sivustolla monine aihepiireineen. Vaikka tarkastelen nyt näitä viikkotehtäviä hyvin provokatiivisessa ja negatiivisessakin mielessä, niin toki jostain muusta näkökulmasta katsottuna tehtävistä voidaan toki löytää hyviäkin puolia. Se ei ole kuitenkaan nyt tällä kertaa käsittelyn väärti valitun aiheen kannalta katsottuna.

Oleellista on verrata tämän myötä esille tulevaa BB-aineistoa NWO -agendaan eli länsieliitin ajamiin (pankkiiri)oligarkkisen periaatteen synnyttämiin tyrannia- ja neofeodalismiagendoihin ja siinä tarkemmin tämän BB-kauden viikkotehtävien valossa. Viikkotehtävät ovat BB-asukkaille aina haasteellinen kohdattava ja tänä vuonna niiden sisällöt kasvoivat merkittäviksi valitsemassani katsannossa; ne ilmenivät monilta osin NWO -agendan teesien ja alistamismetodien metaforina, joita voidaan tarkastella joko tahallisena aivopesuna sisältöjensä piiriin huijaamiseksi tai varoituksena havaitsemaan niiden sisältöjen merkitsemä vaara hyödyllisenä valveuttamisoperaationa. Käytän alla olevassa analyysissäni kieliasuna lähinnä ensin mainitun tapauksen muotoa näytettävien ongelmien korostavaa havainnollistamista varten.

Tässä siis Big Brother 2011 -kauden viikkotehtäväsisältöjen analyysi NWO -agendan teesien kanssa vertailtuna:

Ensimmäinen viikkotehtävä: Pujottelu (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Tehtävässä asukkaat jaettiin kahteen ryhmään, jossa ensimmäinen puolisko suoritti tarkkuutta vaativaa pujottelurataa ja toinen puolisko suoritti arkiaskareitaan toisiinsa käsiraudoilla ketjuksi kytkettynä. Pujotteluratana kahden asukkaan yhdessä kerrallaan piti erityistä kahvaa käyttäen pujotella kiemurainen metallivaijeri läpi niin, että kahva ei saanut koskea vaijeriin. Kahvan koskettaminen vaijeriin tuotti vieressä rivissä merkityillä paikoilla vuoroaan odottaville muille asukkaille sähköshokkeja. Lisäksi toisiinsa kytkettyjen "ketjuasukkaiden" mokailut aiheuttivat vaikeusasteen korottamista pujotteluradan läpikäymiseen.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Kuvattu tehtävä avasi neofeodaaliyhteiskunnan luokkajakovaatimusta metaforana siten, että alistetussa asemassa kollektiivisesti oleminen voidaan kokea näin pelin kautta hauskana hyveenä ja siinä tarkkaan pysymisestä poikkeaminen on virheellistä heikkoutta ja siten sen rangaistavuus ansaittua sekä myös tavallaan opettavaisen tarpeellista (Kyvyttömyys pitää kahvaa tuottamasta sähköshokkeja kollektiivisesti opettaa alistumista ko. tarkkuuteen olla osa "yhteisön tehtävää", yhteisön olemisen muotoa, neofeodalismia).

Viesti siis kuuluu symbolisesti: Neofeodaalijärjestelmän puitteissa epäonnistumisesta kuuluu rangaista kuin koiraa / karjaa ja rangaistus on myös hyödyllistä kollektiivisen kurin ylläpitämiseksi; eliitti alistaa ihmiset eläimellisiksi behavioristikönteiksi, joita kuuluu muokata vaikkapa sähköshokeilla. Kollektiivisesta kurista poikkeaminen aiheuttaa myös kurin kollektiivista kovenemista jopa riippumatta siitä, kuka mokaamiseen osallistui (Ketjujengin mokailut).

Tämä on kokonaisuutena globalistieliitin neofeodaalisen poliisivaltiodiktatuurin symbolinen kuvaus ja näin viihteenä eli ns. jännittävän hauskasti esitettynä sen vaikutuksena on taannuttaa ja ehdollistaa yleisöä alitajuisesti hyväksymään tällaisia menettelyjä tulevaisuudessa toisessa todellisessa muodossa.

Viikkotehtävä: Kukkia ja mehiläisiä (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli matkia mehiläisyhdyskuntaa, jossa yksi asukas (Vuorotellen asukkaat Suvi ja Janica) oli valittu mehiläiskuningattareksi, jonka käskyjä ja toiveita oli noudatettava tarkkaan. Kolme muuta asukasta olivat soturimehiläisiä (Kuningattaren oikeita käsiä ja kuhnureiden orjanpiiskureita) ja kaikki loput olivat kuhnureita eli viikkotehtävän orjatyöosaa suorittavia. Kaikki pukeutuivat asianmukaisiin ja rooliaan vastanneisiin mehiläisasuihin. Orjatyönä oli kerätä pillejä hyväksi käyttäen pihan "kukkakätköistä" määrätty sammio täyteen "mettä" tiettyjen aikarajoitteiden ja määräysten puitteissa. Tehtävää vaikeutettiin salatehtävällä, missä yksi asukas (Asukas Annika) varasti sammion mettä salaa.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Kollektiivisen hierarkian ja roolituksen hyväksyminen niin, että se mahdollisimman täydellisesti kuvaa symbolisesti globalistieliitin haluamaa neofeodalismityranniaa. Mehiläisyhdyskunnan tarkka roolijärjestys ja valtahierarkkia on siinä vahvasti kuvaava metafora, jonka tällä tavalla hauskaksi rooliasuineen kaikkineen tehty kuvaus ehdollistaa yleisöä sijoittamaan itseänsä määrättyihin tulevaisuuden NWO -rooleihin: Olemaan kuuliainen alammainen osana neofeodaaliyhteiskunnan orjatyöyhteisöä hyväksyen mukisematta pienen määräävän eliitin olemassaolon ja tahdon sekä sen suojaksi tarkoitetun poliisivaltiotyrannian.

Viikkotehtävä: Selviytymistarina, kuparikaivos (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli ympäri vuorokauden ulkona tehtäväalueella harjoittaa kuparikaivostyötä, missä aika- ja toimintarajoitusten sekä erilaisten määräysten puitteissa piti isosta hiekkakasasta etsiä kuparia tietty määrä tehtävän loppuun mennessä; vain yksi asukas kerrallaan sai suorittaa etsintätyötä. Työntekijöiden oli käytettävä koko ajan tehtävään määrättyjä työvaatteita. Tehtävään liittyneen komentokeskuksen toimintaa piti yhden asukkaan kerrallaan vahtia (Hälytysäänen kuittaaminen heti punaista nappia painamalla). Vapaana oleville asukkaille oli määrätty pelata ns. romushakkia Big Brotherin kanssa ajatusten pitämiseksi kiinni siinäkin.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Kaivostyön sisältö osoitti metaforana sen, että neofeodaaliyhteiskunnan palvelemisen tulee olla tarkkaan rajattua ja säädeltyä toimintaa. Siinä ei ole sijaa kekseliäälle yhteistoiminnalle eikä ole syytä poiketa tarkkaan määrätystä normista rajoittaa työtä yksioikoisen hierarkkisesti ja yhteisöä erottelevasti. Normin tarkoituksena on pitää yhteiskuntatoiminta mahdollisimman tarkkaan NWO -agendan havitteleman neofeodalismin roolitusta ja ideologiaa ylläpitävänä; alistaa yhteiskunta matalan tuottavuuden ja luovuuden ikeeseen, mikä ei uhkaa hallitsevan eliitin valtaa.

Romushakkitehtävä oli metaforana kuvaus tämänlaisen neofeodaaliyhteiskunnan (älykkö)ajatustoiminnan kahlitsemisesta tarkkaan määriteltyihin toteutumisraameihin, jotta eliitti saa pidettyä langat käsissään tämänkin sisällön puitteissa. Eli näin viihdekeinoin hauskaksi tehty tehtävä tuotti yleisölle ehdollistumista hyväksymään sekä duunari- että älymystöluokalle määrättyjä yhteiskuntatoimintaa rajoittavia neofeodaaliroolituksia.

Viikkotehtävä: Ninjat (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaat ehdollistettiin tässä ns. valeviikkotehtävään, jossa heidän täytyi havainnoida BB:n näyttämiä (BB-olohuoneen tv-vastaanottimessa ja talon sisälle tunkeutuvina fyysisinä hahmoina) ninjoja ja niihin liittyviä asioita. Asukkaille tehtiin lopuksi ninjoihin liittyvä kysely ko. havaintoihin perustuen, mistä tuli selviytyä vastaamalla tietty määrä oikein. Varsinaiseksi viikkotehtäväksi annettiin kuitenkin muilta salaa kahdelle asukkaalle salatehtävät, joista ensimmäisen (Asukas Salar) täytyi piilottaa BB-taloon annetut setelirahat useisiin eri paikkoihin. Toisen (Asukas Sebastian) piti puolestaan ensimmäiseltäkin salaa löytää BB-talosta nämä piilotetut setelirahat viikkotehtävän loppuun mennessä.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Tämä tehtävä oli täydellinen metafora globalistieliitin harjoittamasta monetaristisesta talouskikkailusta ja sen salaamisesta kansalaisilta: Kulissien takana eliitti pelaa määräämällään ja hallitsemallaan rahalla valta- ja manipuloimisagendoja muilta piilossa valuuttoineen (Varsinainen rahanpiilotusviikkotehtävä). Samalla muita hämätään tahallaan voimakkaasti harhauttavilla valetoiminnoilla (Ninjojen havainnointi) havaitsemasta tätä kulissien takaista "talouspeliä". Näin hauskaksi tehtynä kuvauksena yleisöä ehdollistettiin hyväksymään sitä, että eliittipeliin kuuluu rahvaan / alistetun luokan hämääminen lumetoiminnalla havaitsemasta heille kuulumattomia ns. valonarkoja ja kyseenalaisia salatoimintoja.

Viikkotehtävä: Karavaanarit (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli eläytyä ulkona tehtäväalueella ympäri vuorokauden karavaanarielämään, missä käytössä olleiden auton ja asuntovaunun avuilla heidän oli määrättyä kuvitteellista reittiä ja aikataulua noudattaen suoriuduttava yhdessä kommelluksineen ja eri etappeineen Suomen ympäri suuntautuneesta "syyslomareissusta". Asukkaiden oli pidettävä tehtävään annettua "kansallispukua" eli tuulipukua koko ajan yllään. Asukkaiden oli myös jakaannuttava tarkkaan autojengiin ja asuntovaunujengiin ajomatkojen ajaksi. Lisäksi asukkaiden oli näyteltävä matkan eri etapeissa kuvitteelliset lomatoiminnat ja otettava niistä matkavalokuvia. Tehtävää vaikeutettiin mm. antamalla salatehtäviä, joista eräässä osan "matkaajista" oli juotava toisilta salaa heille annettua alkoholia. Näin hämmennettiin tarkoituksella sosiaalisia kuvioita ja aiheutettiin yhteisöllisyydelle koettelemuksia.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Tässä tehtävässä ehdollistaminen tarkastelemallani tavalla oli aikaisempia viikkotehtäviä epäselvemmin esillä, mutta selvänä löydöksenä tuli ilmi sosiaalisen epäharmonian kuvaaminen ja ehdollistuminen hyväksymään sellaista osana "normaalia yhteiskuntaelämää". Tätä provosoitiin esille mm. juuri tuolla salaa alkoholia osalle -metodilla. Se näytti myös sosiaaliseen yhteisöön ujutettavaa salailu- ja vastakkainasettelumentaliteettia ja tällä tavalla hauskana pelinä esitettynä se ehdollisti yleisöä totuttautumaan vastaaviin sosiaalisiin epäkohtiin, joita tulevaisuuden neofeodaalinen alistaminen voi tuottaa, kun henkisesti ja moraalisesti rapautettujen yhteisöjen ihmissuhdesisällöt heikkenevät, vinoutuvat ja kaaostuvat.

Tällä puolestaan on ominaisuus hajottaa yhteisöjä sellaisesta yhtenäisyydestä ja harmoniasta, jolla olisi vastusta kyseenalaistaa sitä / niitä itse(j)ään tyrannisoivia systeemeitä. Eli kyseessä oli eräänlainen sosiaalisen hajoita ja hallitse -manipulaation metafora, jolla saadaan yhteisö(jä) pidettyä kontrollissa sen / niiden vajotessa mm. ohjattuun vastakkainasetteluun sisäisenä ja / tai keskinäisenä konfliktina. Lisäksi tehtävällä oli tarkoitus stereotypisoida ns. tavallista väestöä epäsosiaaliseksi ja tuulipukuiseksi "rahvaaksi", millä osoitetaan ehdollistumista huonoon itsetuntoon ja rappeutuneeseen sivistykseen perustuvaan kansanryhmään kuulumiseen eli tavallaan taas oli kyseessäi alistetun aseman kuvaaminen vääjäämättömänä ja hyväksyttävänä olemisena ja siinä siis tuulipuku-metaforana.

Viikkotehtävä: Taivas ja helvetti (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaat jaettiin ennakkoon tehdyn kyselyn (Kaikki asukkaat arvioivat sen mukaan toistensa syntisyyden astetta) perusteella taivas- ja helvettiryhmiin, missä kyselyn perusteella syntisimmät joutuivat helvettiin ja muut pääsivät taivaaseen. Helvetissäolijat joutuivat kokemaan erittäin ankeita olosuhteita, yksitoikkoisia työtehtäviä, huonoa ravintoa, vaikeita ja fyysisesti kivuliaita määrättyjä kulkureittejä talossa, unen rajoittamista yms. kurjuutta ilman hauskoja virikkeitä. Taivaassaolijat puolestaan saivat nauttia yleellisestä ja lokoisasta olemisesta jatkuvine biletyksineen ja he saivat mahdollisuuden nukkumiseen mukavasti.

Jakoa korostettiin sulkemalla helvetissäolijat eri huoneeseen ja myös "asusteilla", missä helvetissäolijat joutuivat olemaan koko ajan niukoissa alusasuissa noettuina likaisiksi ja taivaassaolijoilla oli yleellisen näköiset valkoiset tooga-asusteet ja mahdollisuus rajattomaan peseytymiseen sekä runsaisiin herkkuruokiin ja -juomiin.

Tehtävään tuli myöhemmin salatehtäväosioita, joissa helvetissäolijat saivat salatehtävien onnistunutta suorittamista vastaan huomattavia helpotuksia oloonsa salaa taivaassaolijoilta. Helvettiläisten oli täten salatehtävänä näyteltävä aina "helvettihuoneesta" poistuessaan taivaassaolijoille korostettua kärsimystä, keskinäistä eripuraa ja vihaa taivaassaolijoita kohtaan, jonka "helvetti" heille muka tuotti. Seurauksena oli räväkkää sosiaalista draamaa.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Tämä oli äärimmilleen viedyn sosiaalisen - yhteiskunnallisen manipulaation metafora. Siinä oli monta tasoa, joilla tämä ilmeni ja millä niitä näin viihteen muotoon kuvattuna saatiin ehdollistettua yleisölle osana eliitin havittelemaa neofeodaalityranniaa;

Yksi - Ehdollistaminen hyväksymään ylimystö / eliitti vs. alammaiset -luokkajako.


Kaksi - Ehdollistaminen hyväksymään kaikenlaisia epäoikeudenmukaisuuksia eri yhteisöjen välillä ja etenkin alemman luokan kontolle.

Kolme - Ehdollistaminen hyväksymään kivun, nälän yms. köyhälistörepertuaarin kuuluminen osaksi alemman yhteisön vääjäämätöntä todellisuutta.

Neljä - Ehdollistaminen hyväksymään sosiaaliset ristiriidat ja konfliktit ylemmän ja alemman sosiaaliluokan / yhteisön väleillä ja näin pitämään "karja" erossa "eliitistä" tahallisen keinotekoisesti.

Viisi - Ehdollistaminen hyväksymään positiiviseksi vääristeltyjen kuvausten esilletuominen alemman luokan / huono-osaisten yhteisöjen tilasta ja luonteesta propaganda-aseena.

Kuusi - Ehdollistaminen hyväksymään alemmassa luokassa odottamattomia käänteitä ja epävarmuutta tuovien keinotekoisten tilanteiden sattumanvaraisuus ja raakuus yhteisön elinvoiman haastajina ja alistajina.

Seitsemän - Ehdollistaminen hyväksymään oma rooli olosuhteiden pakosta yhtäältä tahallisena valehtelijana ja toisaalta etuoikeutettuna hyväksikäyttäjänä riippuen yhteisökontekstista ja opportunistisesta tai behavioristisesta tarpeesta kussakin tilanteessa humaanit arvot ja ihanteet syrjäyttäen.

Lisäksi tämä tehtävä toimi pikanttina kenttäkokeena sosiaalisten ja tunnereaktioiden suhteen, missä eri asukkaista puristettiin eri tapoja ja rooleja olla näissä eri tilanteissa, olosuhteissa ja vuorovaikutuksissa toistensa ja itsetuntonsa kanssa. Se puolestaan kertoi oleellisia suuntauksia siitä, kuinka tällaiset yhteisömanipulaatiot etenevät yksilö- ja kollektiivitasoilla, kuinka mukavina tai epämukavina asukkaat roolinsa ottivat ja kuinka moraalisesti tai epämoraalisesti eri asukkaat käyttäytyivät eri tilanteissa.

Sen mukaan ehdollistumista eri roolimalleihin oli mahdollista ujuttaa tehtävän mukana yleisöllekin riippuen kunkin katsojan samastumisen muodosta fanittamaansa tai vihaamaansa BB-asukkaaseen. Asukkaan käytösmallia joko ihannoitiin tai torjuttiin, mikä antoi ohjattuja samastumisprosesseja; käännyit jommalle kummalle kahtiajaon puolelle myötäelämään - kokemaan ja imemään sen mukaista vaikutepakettia tämän symbolisen neofeodaalijaon omaksumiseksi. Tässä toki oli erinomainen mahdollisuus saavuttaa myös moraalisesti edistäviä havaintoja eikä vajota vain hajamielisenä mukaan näytetyn kahtiajaon negatiiviseen sisältömereen.


Viikkotehtävä: Maailman huipulla (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli harjoitella ja lopuksi suorittaa riittävän virheettömästi kiipeilyseinällä kiipeämistä, missä oli käytössä sitä tarkoitusta varten laite ulkona tehtäväalueella. Lisäksi BB-huoneistoon oli rakennettu vaikeakulkuisia vuoristopolkuja simuloiva rata, jota piti koko ajan käyttää talon arjessa horjahtamatta sillä kulkiessaan. Horjahtamisista radan ulkopuolelle rangaistiin em. kiipeilytehtävän vaikeuttamisella. Lisäksi tällä sisäradalla kulkemista vaikeutettiin horjahdusvaaraa lisäten niin, että välillä asukkaat kytkettiin toisiinsa kiinni jonoksi ja radan eri puolille asennettuihin vaikeasti ulotettaviin "vuoristopuhelimiin" täytyi niiden soidessa kyetä "juosta" vastaamaan mahdollisimman nopeasti horjahtamatta kytkettynä joukkona ko. radalta.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Kyseessä oli kollektiivista omistautumista vaativa tehtävä, missä onnistumisen määrää voitiin kasvattaa paneutumalla yhtenä joukkona tehtävän eniten tarkkuutta vaativaan osaan; sisäratahaasteeseen. Palkintona siitä oli helpompi kiipeilytehtävä. Näin tämä kaksoistehtävä ehdollisti yleisöäkin hyväksymään alistumista sellaisiin kollektiivisiin rajoitteisiin ja sääntöihin, joiden noudattamisesta seuraa tietty, mutta vain vähäinen määrä helpotusta elämään. Näin NWO:n haluamassa neofeodaaliyhteiskunnassa manipuloidaan kansalaiset toimimaan keinotekoisesti alistetun ja rajoitetun yhteisötoiminnan piirissä sopivasti keppiä ja porkkanaa annostelemalla, minkä metafora tämä tehtävä oli.

Viikkotehtävä: Television orjat (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli itse työryhmissä ideoida ja valmistaa BB:n antamien kategorioiden puitteissa tv-ohjelmia jokaisena päivänä, joita he itse sitten esittivät BB-olohuoneessa olleelle kameralle ja siten tietenkin meille yleisöllekin. Ohjelmakategorioina olivat mm. tv-lääkäri, uutiset ja sää, saippuaoopperasarja, mainokset ja yö-chatti. Ohjelmien tuotantoa varten asukkaat määrättiin tarvittaviin rooleihin tuotantopäälliköksi, ohjaajaksi, näyttelijöiksi, uutistenlukijoiksi, chattijuontajiksi jne. Ohjelmille oli määrätty tuotanto- ja esitysaikataulut, joissa piti pysyä BB:n antamien ohjeiden mukaan.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämän tarkoituksena oli esitellä viihde- ja mediakulttuuria hauskana työkenttänä. Sen piilomerkityksenä puolestaan oli esitellä sen kentän parissa olevaa aivopesu- ja harhaanjohtamisagendaa ns. hyvänä juttuna. Eli osoittaa se, että on ok olla asioita kyseenalaistamaton tv:n orja ja että suorastaan kaiken tv:stä tulevan on oltava hauskaa tyhmentävää viihdettä pikemminkin kuin valistamista oikeisiin asioihin. Neofeodaalityranniassakin on nimittäin viihteellä "ooppiumia kansalle" -merkitys tyhmentämis- ja passivoimis- ja sitä kautta alistamismetodina neofeodalismia edesauttavaan yhteiskunnan matalaan laatu- ja toimintatasoon, mikä sekin jättää hallitsevalle eliitille pelikenttää.

Viikkotehtävä: Käytöskukka (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli suorittaa kahden ryhmissä vuorotellen tarkkuutta ja keskittymistä vaativia kolmenlaisia rakennus- ja kokoamistehtäviä, jotka olivat laivan pienoismallin rakentaminen, postimerkkikokoelman järjestäminen ja leivontajauhojen pieniin pusseihin lusikalla laittaminen. Kutakin tehtävää vaikeutettiin niitä sopivasti ja sattumanvaraisesti häiritsevillä elementeillä; postimerkkeilyä ja jauhojen lusikointia häirittiin voimakkailla postimerkit ja jauhot ilmaan tuiskuttavilla tuulettimilla ja laivanrakentamista sen alustana olevaa pöytää pomputtavalla täristysmekanismilla.

Samalla asukkaiden tehtävänä oli pysyä kiinni kunnollisessa käyttäytymisessä kirosanojen ollessa kiellettyjä. Lisäksi asukkaita määrättiin sattumanvaraisesti käskystä pysymään liikkumatta jonkin aikaa, joiden hetkien aikana saattoi tapahtua noita työtehtäviä haitanneita provokaatioita BB:n järjestämänä. Kyseessä oli siis ehdollistaminen yhtäältä ankaraan tarkkuuteen ja sietämään siitä huolimatta yllättävää kaaosta ja tuhoa sekä toisaalta ehdollistamaan hallitsemaan itsensä tuosta ristiriidasta huolimatta hillittyyn ja tiukasti rajoitettuun käytökseen.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Tämä on selkeä metafora neofeodaaliyhteiskunnassa vaadittavaan epäoikeudenmukaisiakin olosuhteita kyseenalaistamattomaan käytökseen. Lisäksi tämä tehtävä oli kuvaus mielenmanipulaatiosta, jossa alistetaan yksilöä pois reagoimasta luonnollisesti häntä kohtaaviin epäkohtiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin ja nostetaan sen sijaan ihanteeksi jopa robottimaisuuteen saakka alistuva ja orjallinen suhtautuminen diktatuurillisessa yhteiskunnassa kunnollisesti oloon. NWO:n luomassa maailmassa neofeodaali-ihanteena olisi muka yhä pakottavampi taipuminen tällaisen hyväksymiseen, jotta eliitti saisi pelata pelejään "rahvaan" kustannuksella rauhassa.

Viikkotehtävä: Kriittinen massa (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli itseään lihottamalla saavuttaa heidän yhteispainokseen uusi korkeampi arvo tehtävän loppuun mennessä: Alkupainosta 726,2 kg oli päästävä vähintään 750 kg:n yhteispainoon. Tehtävää vaikeutettiin määräämällä erikoinen puheoikeus tehtävän loppupuolella, jossa kunkin asukkaan sallittiin puhua vain ruoka suussa. Säännön rikkomisesta joutuivat kaikki muut rikkojaa lukuun ottamatta tekemään kyykkyhyppyjä tietyn ajan musiikin soidessa, mikä aiheutti ongelmia lihoamiselle.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa ruoka on ihmiselle monesti vaikea pala mm. siihen liittyvien hedonististen ja behaviorististen seikkojen takia; on ruokasairauksia, kuten bulimiaa, mässäilyä mielihyväpakkomielteenä jne., mutta myös ruoan epätasaista jakautumista sekä länsimaiden sisällä että kehitysmaiden ja länsimaiden väleillä. Lisäksi nykyisen globalistieliitin ote ruoantuotannon monopolisoimisessa itselleen on jo edennyt vaarallisen diktatuurillisesti ja kartellimaisesti --> Ruoka on muodostunut yhä enemmän yhtäältä viihteelliseksi nautintoaineeksi ja toisaalta tavaraksi oligarkkien voitontavoitteluun.

Niinpä tätä taustaa vasten tämän tehtävän ehdollistamiskuvio ilmeni näin: Muodostettiin käsitystä ruoasta viihteenä ja pelimateriaalina entisestään, jolloin se olisi "helpompi" mieltää myös osana oligarkkista pelitavaraa ja hyväksyä se "paremmin" sellaisena hyväksikäytettävänä aseena. Eli --> Etäännyttää ihmiset ruoan perustavaa laatua olevasta luonteesta olla osa biosfääriä ja sen toimintaa. Erottaa sen avulla ruokaa biologiasta käsitteenäkin osaksi imaginaarista oligarkkikartellin taloususkontoa.

Viikkotehtävä: Liikkeellä (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli harjoitella pelikonsolin liiketunnistimella pelattavia minipelejä. Jokaisen asukkaan oli määrä harjoitella niitä ja peliaikaa asukkaat saivat askelmittariin askeleita keräämällä, mikä toimi harjoitteluhoukuttimena. Tehtävän lopuksi jokainen osallistui loppusuoritukseen pelaamalla yhtä peliä BB:n määräämän pisterajan ylittämiseksi.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Tämä oli suoraa jatkoa edelliselle lihottamistehtävälle, missä tässä tavallaan karistettiin ko. minipelien vaivihkaisella avustuksella liikakiloja pois liikunnallisesti. Valitsemani katsantokannan mukaan tässä ilmeni seuraavaa: Tavallaan kyse oli eugeniikasta, missä parhaiten edellisviikon "mässäilyhedonismin" aiheuttamista vaivoista eroon "kuntoillut" asukas ilmensi "mallikansalaista" eli kandidaattia poispääsyyn "alammaisrahvaasta".

Eli dualismi nautinnon ja kärsimyksen välillä oli esillä tässä juuri sillä tavalla, että se ehdollisti yleisöä havaitsemaan ja kokemaan kehoaan ja biologiaansa osana neofeodaaliyhteiskuntaan sopeutumisen valta- ja hierarkkiapelejä. Näiden kahden peräkkäisen viikkotehtävän mallintamana siis: Ohjenuorana menestykseen on sosiaalidarwinistinen taito luovia ja edetä behaviorististen houkutusten - ärsykkeiden ja pinnallisten suoritusten luomien ihannekuvien välillä.

Viikkotehtävä: Avaruus, tuo vihoviimeinen kartoittamaton korpimaa (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaiden tehtävänä oli eläytyä avaruustutkimusmatkailuun, missä osa asukkaista valittiin kuntotestien perusteella astronauteiksi matkustamaan avaruussukkulaan ja suorittamaan kuvitteellista näytteenkeräystä eri planeetoilta. Loput asukkaat jäivät avaruuslennonjohtokeskukseen hoitamaan yhteydenpitoa astronautteihin. Tehtävä näin ollen eristi nämä eri tehtäviä suorittaneet asukkaat toisistaan fyysisesti (eri huoneisiin) koko tehtävän ajaksi.

Avaruuskävelyt ja planeetoilla vierailut tehtiin hankalaan avaruuspukuun pukeutuneena ryömimällä "madonreikäputkea" (Eli ahdasta muoviputkea) pitkin asunnon läpi tehtäväalueelle, mikä merkkasi kulloistakin planeettaa (Joka oli aina karu kiviplaneetta ja missä näyte piti ottaa talttaamismenetelmillä). Lisäksi astronautit joutuivat syömään ja juomaan kaiken ruokansa ja juomansa koko ajan soseutettuna hyytelönä kuvitteellisen painovoimattomuuden takia.

Tehtävän tarkoituksena oli BB-asukkaiden - yleisön totuttaminen hyväksymään / ohjaaminen havaitsemaan seuraavat NWO -prosessia tukevat tyrannia- ja manipulointiagendat: Tässä oli vaikeampi havaita jotain tarkoituksellista ehdollistamista vallitsevan kulttuurimme ajamiseen neofeodaaliseksi yhteiskunnaksi. Yksi suunta tarkastella asiaa löytyi kuitenkin siitä, kun mietimme tieteen ja teknologian oleellista tärkeyttä osana kunnollista oligarkkivapaata yhteiskuntatoimintaa ja -mallia. Tiede ja teknologia rahvaan käytössä on aikaisemman havainnollistukseni mukaan tärkeä oligarkkieliitin alasajon kohde, jotta vain heillä eliitillä olisi myös tiedollinen valta yli muiden.

Tämän tehtävän korostunutta yksitoikkoisuutta ja vaivalloisuutta havainnoimalla ilmeneekin juuri se, että tällä saatettiin ehdollistaa kuvittelemaan tieteen ja teknologian parissa puuhailua tylsänä ja epäkiinnostavana toimintana, mikä edesauttaisi tuota neofeodaalista yhteiskuntasuuntausta matalan tieteen ja teknologian piiriin eli leimaamalla tiedettä ja teknologiaa epäkiinnostavaksi ja siis muka epäoleelliseksi toiminnaksi, joka ei ole meitä "rahvasta" varten. Siitä ja sen mahdollisuuksista ei siksi ole muka liikaa syytä unelmoida ihanteena. Lisäksi tehtävään liittynyt asukkaiden toisistaan eristämisen metodi loi ilmapiiriä tätä pointtia edesauttavan ahdistavaksi ja askeettiseksi; laitettiin ajattelemaan, että kannattaako uhrata tieteelle esim. yhteisössä olemisen tarvetta, onko mieltä ihannoida edistyksellistä tiedettä ja teknologiaa...

Valeviikkotehtävän ohje: Nuoruutenne savotta ja Oikea viikkotehtävä: Tonttupaja (Katso linkistä tarkemmat tehtäväkuvaukset) --> Asukkaille annettiin aluksi erityisen raskas halkojenpinoamistehtävä uskotellen heille sen olevan varsinainen viikkotehtävä. Kuitenkin jo samana iltana heille paljastettiin varsinainen viikkotehtävä, joka oli tonttupaja. Siinä tehtävänä oli tehdä pajassa perinteisesti "joulupukin" määräämiä esineitä lahjoiksi. Asukkaiden täytyi olla nukkumista ja suihkussakäyntiä lukuun ottamatta pukeutuneina tonttuasuihin ja tietenkin käyttäytyä koko ajan rangaistuksen uhalla "kiltisti". Aina musiikin soidessa heidän piti mennä olohuoneen joulukuusen ympärille karkeloimaan tonttutansseja.

Tämä olikin BB-kauden päätösviikkotehtävänä tavallaan se ns. loppukevennys, jonka tehtävänä oli ns. peittää kaikkien (sekä asukkaiden että yleisön) mielistä aikaisempien viikkojen "aivopesuohjelmointi" alitajuntaan muhimaan myöhempää "käyttöä" varten... Eipä siinä sen kummempaa muuta kuin ehkäpä lisäksi se, että tällä tonttuilulla vahvistettiin perinteisiä länsimaiden joulunajan tapoja, jos se nyt on verrattavissa neofeodaalitavoitteisiin... ;)

Siinäpä tuhti annos BB -kauden 2011 viikkotehtäväanalyysiä provokatiivisesti havainnollistettuna, minkä soisin herättelevän ajattelemaan näitä yhteiskuntamme ongelmia ja niistä johtuvaa sen huononevaa tilaa. Yksi näkökulma tähän viikkotehtäväanalyysiin on totta kai myös se, että tehtävien sisällöt ovatkin olleet tarkoituksella varoittamassa yhteiskuntatilanteestamme tällä tavalla viikkotehtäviin ko. vaaranmerkkejä upottamalla. BB-tuotanto olisikin näin siis ovelasti kansan asialla eliittiä vastaan...

Siitä voidaankin sitten spekuloida maailman tappiin, että onko BB -tuotantoa todella syytä tarkastella näin joko hyödyllisenä varoituksena vai haitallisena aivopesuna... Vai molempina!... Joka tapauksessahan BB-sisältö on ollut kaikkien nähtävillä varsin avoimesti ja loppu riippuu sitten vain siitä, kuinka hyvin kukin osaa ohjelmaa lukea myös ns. rivienkin väleistä. Se onkin sitten tavallaan vain kunkin oma moka, jos ei olekaan riittävän valveutunut ja tarkkaavainen havaitakseen jopa silmien eteen tuotua varoitusta ja sen usuttamaa sparrausta ongelmanratkaisutoimintaan... Hajamielinen ja välinpitämätön on toki aivopestävissä hyväksi käytettäväksi työkaluksi suorastaan missä ja milloin vain.

Joka tapauksessa tämä pamflettimainen arvioni shown sisällöstä on syytä ottaa vakavasti: Sen ymmärtäminen voi nimittäin johtaa jopa oppimiseen ja pahimmillaan se voi aiheuttaa ajatusten hivuttautumista lähemmäksi totuutta. Mikä kauheinta, totuutta lähemmäksi pääseminen voi hirvittävimmillään aiheuttaa jopa hyvien ratkaisujen löytymisiä ongelmiin... Eikö vain ;)

Aivan lopuksi täytyy vielä todeta, että en laadikaan enää tähän arvioita tämän kauden BB-asukkaista, koska tässäkin on jo riittämiin sulattelemista. Ehkäpä myöhemmin erillisessä kirjoituksessa teen niin vielä tämän vuoden puolella, koska onhan sekin tarkastelunäkökulma mielenkiintoinen; miten esim. asukkaat reagoivat em. viikkotehtävissä...

Tässä vaiheessa blogiini on myös monen eri aiheen tunkua, joten seuraavaksi on syytä vaihtaa välillä kirjoitusaihetta... Enkä ole vieläkään saanut valmiiksi kirjoitusaiheita sinne vihjaamaani uuteen mediaan, mikä täytyy myös ottaa työn alle. On se kansalaisaktivistin ns. arki niin kiireistä :)

No comments: