Tuesday, April 10, 2012

Länsieliitin militaristinen imperialismi pahuuden barbaarisimpana muotona: Syyrian, Iranin ym. tilanteet eskaloitumassa globaaliksi sodaksi!

Transatlanttinen eliitti uhkaa edelleen vakavasti Syyriaa militaristisella voimalla, kun tänään tulee takaraja vastaan YK:n Kofi Annanin rauhansuunnitelman hyväksymisessä Syyrian hallinnon taholta. Lisäksi Iran on ollut edelleen silmätikkuna samassa mielessä ja Pohjois-Koreakin on tullut omalla hälyyttävällä tavallaan osaksi tätä sotilaallista kriisikokonaisuutta jälleen kerran, kun Japanikin on otettu siinä mukaan provosoitumaan Pohjois-Korean lähipäivien satelliittilaukaisuun liittyen. Merkit ovat siis edelleen hyvin vakavat Kolmannen maailmansodan syttymisen suhteen!

Niinpä koostan tähän eri lähteistä uutisjuttuja ja artikkeleita, mitkä paljastavat tilanteen eri puolia ja juonen kehittymistä nimenomaan siltä kannalta, missä löydämme kuitenkin monista tilanteen osasista huolimatta länsi-imperiaalisen kokonaisuuden ja siinä tämän globaalin sotauhan pääsylttytehtaan Lontoon Citystä ja Windsorin linnasta - Brittiläisen imperiumin ydineliittikerroksista ja heidän mielensairauksistaan.

Tarkimmin syyniin tässä geopolitiikan hälytystilassa otan syyniin eilen Vesa Raiskilan suomentaman ja Verkkomediassa julkaisemansa artikkelin, joka kuvaa erittäin hienosti havainnollistaen tätä transatlanttisen eliitin militaristista imperialismia, joka on ollut jo itse asiassa Venetsian oligarkki-imperiumin ajoista eli yli 500 vuoden takaa tahallisen keskeinen epähumaani doktriiniarsenaali harjoittaa oligarkkiseen periaatteeseen perustuvaa epägeopolitiikkaa.

Otan ko. artikkelista lainauksia keskeisistä sisällöistä ja kiteytän niitä omilla kommenteillani kuvaten ko. pahuuden luonnetta mahdollisimman jyrkästi sellainen tuomiten. Se on täysin asiaan kuuluva asenne, kun olemme nyt havainneet moisen epähumaanisuuden koko syvyyden ja radikaalisuuden!

Libyan sodan opetukset rauhanliikkeelle --->

Brittiläisen imperiumin valtarakenne (Transatlanttinen eliittihierarkia: Kolmensadan komitean rakenne, luonne ja jäsenistö)! - "Kaikkia maailman maita hallittaisiin aivan toisin kuin nykyisin, jollei poliittinen, taloudellinen, sotilaallinen ja kulttuurinen valta keskittyisi läntiseen imperialistiseen valtarakenteeseen... Meidän on opittava tunnistamaan propagandasota ensiaskeleeksi aseelliseen sotaan.".

HÄLYTYS: Transatlanttisen eliitin militaristisen pahuuden seuraavat siirrot alkamassa sairaalla shakki- ja monopolilaudallaan heti edellisten perään! - "TÄLLÄ HETKELLÄ Iranin ja Syyrian vastaisen sodan uhka on hyvin vakava. Myös esimerkiksi Algeria, Sudan, Somalia ja Zimbabwe ovat uhattuina. Keskeinen kysymys lännen sodanvastaiselle liikkeelle on luonnollisesti: Mitä me voimme tehdä estääksemme imperialistiset sodat?

Tämän selvittämiseksi meidän täytyy läpikäydä Libyana tunnetun afrikkalaisen kansakunnan viimeaikaista historiaa. Viime vuoden maaliskuussa Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto perusti "lentokieltoalueen" – joka on osoittautunut "brutaalin hyökkäyssodan" kiertoilmaukseksi – näennäisenä tavoitteena estää Libyan hallintoa tappamasta aseettomia mielenosoittajia. Vuotta myöhemmin voidaan mielestäni todeta, että sodan seuraukset ovat olleet traagiset.".

Transatlanttisen eliitin medioidensa kautta tuputtama tekopyhyys ja kaksinaismoraalittomuus ovat valheista suurimpia koko ihmiskunnan historiassa "hallinnoimansa" talousjärjestelmän huonouden ohella! - "Sodan tarkoituksena piti olla ihmisten pelastaminen, ja kuitenkin luotettavimpien arvioiden mukaan 50 000 ihmistä kuoli sodassa, jota ilman he eivät olisi kuolleet. Muistettakoon, että Libyan asukasluku on vain kuusi miljoonaa. Britanniassa, jonka asukasluku on noin 60 miljoonaa, kuolleiden libyalaisten suhteellinen määrä vastaisi puolta miljoonaa brittiä.

Vallassa olevaan Kansalliseen siirtymäkauden neuvostoon (National Transitional Council) – siis "kapinallisiin" – kytkeytyvät sotilaalliset ryhmät ovat vanginneet ja kiduttaneet kymmeniä tuhansia ihmisiä. Meille kerrottiin näiden ryhmien olevan "hyviksiä". Enkä muuten keksi tätä omasta päästäni. Kaikki tämä on kattavasti dokumentoitu.".

Transatlanttinen eliitti tuhoaa KAIKEN hyvän ja inhimillisen taloususkonnollisessa ja imperialistisessa saatanan kiihkossaan! - "Libyalla oli Afrikan korkein sijoitus YK:n inhimillisen kehityksen asteikolla. Maassa oli Afrikan alhaisin lapsikuolleisuus ja väestö oli maanosan lukutaitoisinta. Libyassa oli yleinen oppivelvollisuus, ja koulutus ja terveydenhuolto olivat ilmaisia. Polttoaineen hintaa ja asumista tuettiin. Ja tämä maassa, joka 60 vuotta sitten kuului maailman köyhimpiin. Ajattelipa Muammar Gaddafista tai Libyan valtiosta mitä tahansa, näitä tosiasioita ei voi kiistää. Ja aivan kuten Chile ja Irak, Libya rajoitti tiukasti ulkomaisia sijoituksia. On täysin ilmeistä, että kaikki tämä tullaan repimään auki osana shokkihoitoa, kuten jo ollaankin tekemässä, ja keskivertolibyalaisen elintaso jatkaa vapaapudotustaan pitkän aikaa.".

Transatlanttinen eliitti on perfektoinut vuosisatojen aikana pahuuden täydellisesti kiteyttävän metodin harjoittaa epägeopolitiikkaa rahataloudellisesti ja militaristisesti! - "Tarkasteltaessa mm. Chilen, Irakin ja Libyan imperialistisia vallankumouksia voidaan havaita selkeä kaava. Ja kuten arvata saattaa, myös Iranilla on pitkälle kehitetty hyvinvointijärjestelmä, ja maassa on pyrkimyksiä kansallistamiseen ja ulkomaisten investointien rajoittamiseen. Iran panostaa koulutukseen ja terveydenhuoltoon, tukee polttoaineiden hintaa, antaa tukea Hisbollahin ja Hamasin kaltaisille vastarintaliikkeille ja niin edelleen. Kuten tekee myös Syyria. Ei tarvitse olla rakettitieteilijä ymmärtääkseen, mitä Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan suuryritysten korppikotkat ja geostrategit ovat suunnitelleet näiden maiden osaksi.".

Lännen taloususkonnon käytännön ilmenemismuodoista barbaarisimmat syntyvät militaristisen imperialisminsa myötä, josta ei voi löytää mitään sivistystä! - "Sodan lopputulos Irakissa: uskonlahkojen välinen sisällissota, miljoona kuollutta, miljoonia kodittomia, kansallisen infrastruktuurin laajamittainen tuhoutuminen, ulkomaiden valtaama talous, koulutuksen ja terveydenhuollon romahtaminen, köyhdytetyn uraanin aiheuttamia myrkytyksiä ja epämuodostumia ja dramaattinen kasvu lapsikuolleisuudessa. Ja silti jopa länsimaiden edistyksellisissä piireissä ajatellaan, että mikä tahansa oli parempaa kuin Saddam. Mutta mikä tahansa ei ole parempi kuin Saddam: kaikkine ongelmineenkin Baath-puolueen alainen Irak oli sata kertaa parempi kuin se on nykyään.".

Transatlanttisen kulttuurirappion ja valtamedian aivopesuikeestä poispääsy on asetettava tärkeimpien tavoitteiden joukkoon julistamalla myös siitä poikkeaminen ihmiskunnan vastaiseksi vihollisuudeksi! - "Ehkäistäksemme sotia ja kärsimystä meidän täytyy olla paljon tähänastista paremmin selvillä asioista. Tietämättömät ihmisoikeusaktiivit ovat helposti johdateltavissa. Meidän täytyy oikeasti tietää, mikä tilanne Iranissa ja Syyriassa on tällä hetkellä. Libyan kohdalla ongelma oli juurikin se, ettei kukaan tiennyt maasta mitään, minkä ansiosta olimme niin helposti johdateltavissa tunteenomaisilla vetoomuksilla ja median tarkkaan harkituilla valheilla.".

Kansallisvaltioperiaatteen opettelu ja siihen kuuluvien valtiollisen pankkitoiminnan, julkisen luoton ja fyysisen ekonomian ymmärtäminen ilman ko. monetaristista eliittirahataloutta on liitettävä kaikkeen geopolitiikan harjoittamiseen! - "Toinen asia, mikä meidän täytyy tehdä – ja mitä monet ovat vastahakoisia tekemään – on antaa ääni hyökkäyksen kohteena oleville kansoille ja valtioille. Libyan tapauksessa media vaikeni täysin maan hallinnolle myönteisistä äänistä, mikä yhdistyi sokeaan tukeen Benghazissa toimivalle oppositiolle, jonka yhteydet CIA:han ja taantumuksellisiin yhteiskunnallisiin voimiin olivat tabu, josta ei saanut mistään hinnasta puhua.".

Ihmismielen harjoittaminen pois entrooppisesta orjatietoisuudesta ja neofeodaalihallusinaatioista antientrooppiseen luovuuteen pääsemiseksi ja noosfäärin kehittämiseksi tasa-arvoisesti osana ekonomiaa ja biosfääriä on äärimmäisen oleellista! - "Loputon kielteisten asioiden esilletuonti imperialismin tähtäimessä olevista maista ja liikkeistä estää meitä rakentamasta rauhanliikettä, jolla olisi joukkovoimaa. Jopa rauhanpuolustajien keskuudessa havaitaan asennoitumista, jossa ollaan kyllä vastustavinaan Naton pommituksia, mutta ei kuitenkaan olla motivoituneita tekemään mitään niiden estämiseksi.".

Transatlanttisen eliitin toimintamenetelmät on tunnistettava ja tuomittava ikuiseen kadotukseen, jotta neorenessanssi voi alkaa! - "Meidän on opittava tunnistamaan propagandasota ensiaskeleeksi aseelliseen sotaan. Emme voi liittyä propagandasotaan ja sitten sanoa, että vastustamme aseellista sotaa. Se ei vaan toimi!".

Transatlanttinen eliitti ja aivopesemänsä ihmiset eivät osaa humaanin toiminnan periaatteita, mikä luo turhaan mm. orjuutta, neofeodalismia, lisää velkaa, sairauksia, kuolemaa, barbarismia, anarkiaa ja vastakkainasetteluja eliitin hajoita ja hallitse -valheissa! - "Toinen asia, jonka voimme tehdä, on kunnioittaa hyökkäyksen kohteena olevien valtioiden itsemääräämisoikeutta ja näkemyksiä. Libyan tapauksessa Afrikan unioni esitti rakentavia ehdotuksia kriisin ratkaisemiseksi rauhanomaisesti. Hugo Chavez ja jotkut toiset toimivat samoin. Läntiset sodanlietsojat sivuuttivat ne, ja myös suurin osa tavallisista kansalaisista sivuutti ne.".

Viimeisen n. 300 vuoden aikana maailman ylivoimaisesti moraalittomin, barbaarisin ja sairain vihollinen on ollut Brittiläinen imperiumi; nykyään pukeutuneena hypertotalitaariseen rahatalouden diktatuuriin ja mielensä hulluuteen taloususkonto- ja neofeodaalidogmeineen! - "Rauhanliikkeen suurin vihollinen – sen todellinen vihollinen maailmassa – on imperialismi. Toisin sanoen: Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan hallitsevat luokat. Tästä voi käyttää myös nimitystä "imperiumi". Tämän imperiumin voittaminen vaatii erittäin laajapohjaista yhteenliittoumaa. Se saattaa vaatia erittäin suurilta ja vakavilta tuntuvien erojen hyväksymistä. Tämä on erityisen selvää, kun puhumme yhteisen liittouman rakentamisesta suurten, vakiintuneiden liikkeiden ja valtioiden kanssa – instituutioiden, jotka käyttävät merkittävää poliittista valtaa ja jotka osallistuvat taisteluun imperialismia ja siionismia vastaan. Tällaisissa tapauksissa meidän täytyy oppia tinkimään "oikeaoppisuudestamme" ja olla valmiita kohtaamaan asioita, jotka näyttävät rumilta hemmotelluissa länsimaisissa silmissämme. Jollemme ole itse rakentaneet tehokasta imperialismin vastaista liikettä, meidän täytyy ainakin tunnustaa, että sellaisen rakentaminen tai itsenäisen, köyhien puolesta toimivan, liittoutumattoman valtion muodostaminen on uskomattoman vaikea tehtävä imperialistisen vallan hallitsemassa maailmassa. On tunnustettava, ettei sellaista pystytä tekemään ilman kivuliaita kompromisseja ja myös vihollisten tietynasteista poliittista tukahduttamista.".

Meidän kaikkien on asetettava NYT elämämme tärkeimmäksi päämääräksi mahdollisimman suurena joukkona ko. pahuuden poiskitkeminen maailmasta! - "Mustien panttereiden perustajan Huey Newtonin sanoin: "Ei tule olemaan todellista vapautta ennen kuin imperialisti – maailman ykkösvihollinen – on riisuttu vallastaan." ".

Vesa Raiskila on ollut hienosti ahkera tämän aiheen parissa aikaisemminkin, kuten hiljattain toin esille tässä postauksessani; Vesa Raiskilan kommenttipyyntö ulkoministeri Erkki Tuomiojalle koskien Syyrian tilannetta: Ko. kommenttipyyntöön tuli maaliskuussa viimein vastaus (Ei kuitenkaan itse Erkiltä); Ulkoasianministeriön vastaus Verkkomedian Syyria-kyselyyn. Huomaamme siitä valitettavalla tavalla, kuinka Suomenkin hallinto on hyvin tiiviillä tavalla nykyään osa transatlanttista pahuutta ja sairautta kyseenalaistamatta yhtään mitään ko. toiminnastaan!

Tässä lisäksi Vesan muita aiheeseen liittyviä kirjoituksia:
Libyan sodan vaietut taustat ja Julkinen oikaisuvaatimus YLE:n uutisille - Syyrian armeija taistelee kapinallisia vastaan.

Muita tämän hetken Kolmannen maailmansodan kokonaisuhkaa kuvaavia vaihtoehto- ja kansalaismediasisältöjä listattuna syvemmän ymmärryksen saamiseksi -->

Verkkomedia --->

Onko Iranin-sotaa lykätty, vaikka Yhdysvallat siirtää jälleen sota-aluksen lähemmäs Irania?: "Pääsiäisen sekavia vihjeitä erisuuntaisissa selonteoissa. Sotavoima ei välttämättä Iranin läheisyydessä vähene, mutta vihjeet välittömän sodanuhan väistymisestä antavat pilkahduksen toivoa." --> Uusimpien tietojen mukaan jotain toivonpilkahdusta!....

Tyyntä hirmumyrskyn edellä? - Saartorengas 'Pahan Akselin' ympärillä kiristyy: "Länsimaat ovat yhä sotatilassa, kuten vuonna 2001 sota 'pahan akselia' vastaan julistettiin alkaneeksi. Ei siis ole sattumaa, että samaan aikaan Syyrian 'rauhanneuvottelut' ovat karahtamassa karille, Iranin 'diplomaattinen ratkaisu' on tuomittu epäonnistumaan ja jännite Pohjois-Koreaa vastaan on äärimmillään.".

'Syyrian ystävät' tunnustivat kapinallishallinnon - Suomi mukana koalitiossa: "Suomi on mukana Yhdysvaltain johtamassa kansainvälisessä koalitiossa Syyrian hallitusta vastaan. Ulkoministeri Tuomioja osallistui Istanbulissa kokoukseen, joka tunnusti aseellista kansannousua harjoittavan Syyrian kansallisneuvoston, SNC:n, maan ainoaksi lailliseksi edustajaksi.".

USA ja Kiina törmäyskurssilla - Kiinan asevarustelu ylitti 100 miljardia dollaria: "Kiinan kongressin hyväksymä varustelubudjetti 2012 on 670 miljadia yuania, eli 106,4 miljardia dollaria. Lisäystä edellisvuoteen on 11,2% ja kuudessa vuodessa budjetti on tuplaantunut. USA rummuttaa kasvavaa Kiinan uhkaa ja Kiina vastaa sotilaalliseen kehitykseen lähialueillaan."

Kymmenen väärää käsitystä Iranista: "Valtamedia uskottelee jatkuvasti, että sotilaallinen yhteenotto Iranin kanssa lähestyy. Iranin hallitusta demonisoidaan kilvan, erityisesti Israelin hallituksen ja republikaanipuolueen riveistä käsin – jopa siinä määrin, että entinen Israelin tiedustelupalvelun Mossadin pomo Efraim Halevy sai aiheen valittaa, että Yhdysvaltain presidenttiehdokas Mitt Romney pahentaa tilannetta kommenteillaan."

CNN jäänyt kiinni lavastetuista Syyria-raporteista: "Uutiskanava CNN on jäänyt kiinni lavastettujen uutisraporttien lähettämisestä Syyriasta. Vuotanut materiaali paljastaa käsikirjoitetun valmistautumisen sodan kauhujen maalailuun. Toiminta ilmentää sodista tuttuja psykologisia operaatioita.".

Verkkomedian Uutismonitori tarjoaa lisää aineistoa tutkia ko. tilanteita.

LaRouche PAC -sivusto --->

Expanded Intelligence Effort Targetting Iran Proves There Is No Iranian Atom-Bomb Program

London, Obama Escalate Nuclear Chicken-Game Around North Korea Satellite Launch

Russian Duma Leader Pushkov Warns: Obama's Middle East BMD Plan Could Lead to "A Full Fledged War"

Lunatics Push World War III as Armageddon War Against Islam

London Prepares Option of Turkish "Humanitarian Invasion" of Syria

The British Role in the Japanese Hysteria

Japanese 'Satellite' Hysteria Now Includes Civil Defense Mobilization

What Happened Behind Closed Doors at the Friends of Syria Meeting

Russian Deputy Foreign Minister Calls for Diplomatic Talks to Prevent Middle East Explosion

Mobilization Against N Korean Rocket is a Rehearsal Against China's

World War III Danger: Syria Denounces ``Enemies of Syria'' War Council in Turkey

Lavrov Rejects Friends of Syria Deadlines; Says Strike on Iran Would Violate International Law

LaRouche Warns Of Danger Of North Korea Conflict

British-Saudi-run Terrorists Active in Russia's Troubled Southern Provinces

Iraqi Prime Minister Al-Maliki Denounces Syria Intervention

Obama Threatens Regime Change in North Korea

State Department Joins Japan In Escalation Against North Korea; Japanese Press Leaks Worry Over Russia, China

China Warns Japan Against Take-down of North Korean Satellite

With Saudi Help, Obama Tightens Sanctions on Iranian Oil

Syrian Rebels Are Assassins—and Brag about Their Bloody Crimes

British Openly Funds Syrian Terrorists as U.S. Fools Are Caught in Tangle of Meetings

China Increases Warnings over the Korea Crisis

Japan's Hysteria Plays Into Obama's Anti-China ABM Ring

The Usual Lunatic Suspects Demand War on Syria

New Israeli Opposition Leader Opposes Strike Against Iran

Israel-Azerbaijan Relationship: Making War on Iran Easier?

China Issues Strong Warning Against Emperor Nero's War Drive

Is Washington Using Georgia To Destabilize Southern Russia?

Russia, China Reject 'Friends of Syria' Meeting; British Continue to Push War on Syria

NATO's Rasmussen and U.S. Ambassador McFaul Lie Again About Obama's Anti-Missile Defense System

Obama Shows the British War Game Is On

Brits Desperate to Overthrow Assad -- Even If It Means Assassination

Israeli Chief of Staff Gantz Told Not to Attack Iran by General Dempsey

Russia Slams One-Sided Human Rights Council Resolution on Syria

The Evidence Is Piling Up: No Legitimate Basis for Military Action Against Iran

Medvedev Draws the Line on Missile Defense and West's Threat of Force Against Syria and Iran.

Executive Intelligence Review - LaRouche Publications --->

China Joins Russia:Warns vs. ObamaDrive for World War

Syria Denounces'Enemies of Syria'War Council in Turkey

China IssuesStrong Warning AgainstThermonuclear War Danger.

Lisäksi:

THE HISTORY OF "REGIME CHANGE": Putting Syria into some perspective

Bosnia to Libya: 20 years of NATO 'peacemaking'

How the Arab League Has Become a Tool of Western Imperialism

NATO and CIA Covertly Arming Syrian Rebels in Order to Weaken Iran Truthout

15 Mar 2012 Special Interview Webster Tarpley

BAHRAIN: How the US Mainstream Media Turn a Blind Eye To Washington's Despotic Arab Ally

Kony 2012 Part 2: License for Imperial Conquest

US: UN Must Act Against Syria After April 10 DeadlineIstanbul meeting: Second fiasco for “Friends of Syria” HRW accuses Jordan of using violence against protesters

Mother of Martyr Sari Saoud telling the truth about his death

US-led conference backs Syrian puppet group, threatens war

'Free Syrian Army foot-soldiers of Western military alliance'

U.S. ambassador: al Qaeda could plan other 9/11 from Afghanistan unless we keep fighting

SYRIA: ATROCITIES COMMITTED BY US-NATO SPONSORED "OPPOSITION": Executioner for Syria's Rebels Tells His Story

Who is Kofi Annan? The United Nations "Peacekeeper" Handpicked by the CIA

LIBYA 2012 Libya's 'non state' Tribal war claims 50 lives

China: US has no right to impose unilateral sanctions against Iran.

No comments: