Saturday, September 05, 2009

Helvetti vai Renessanssi?! - Päätössarja; termejä ja käsitteitä F - I

Inspiroiduin pitkästä aikaa tekemään tätä NWO -sanastoa valmiiksi. Ensimmäinen osa valmistui jo heinäkuussa, joten siirrytäänpä heti uudestaan asiaan:

NWO -agendan termejä ja käsitteitä F - I

Fasismi: Alunperin 1930- ja 40 -luvuilla Benito Mussolinin Italiaan ja Adolf Hitlerin natsi-Saksaan liitetty termi. Mussolinin tapauksessa termi kuvaa enemmän ko. valtiossa vallinnutta korporativismia eli valtiollisen vallan ja yksityisen oligarkkivallan yhdistymistä samaksi eliittityranniaksi. Natsi-Saksassa termi kuvasi ko. valtion ns. kansallissosialistista ideologiaa. Kummassakin tapauksessa kyseessä oli kuitenkin tarkoituksella silloisen lännen oligarkkieliitin mielihaluja ja agendaa (NWO jo silloinkin) varten luodusta vallankäyttöideologiasta, missä rivikansalaiset pidettiin ruodussa ja ko. agendasta tietämättöminä palvelijoina tarkoin suunnitellun propagandan avulla.

Nykyään oligarkkieliitti yrittää uudestaan käyttää hyväkseen ko. fasistisia ideoita NWO -agendansa läpivientiin, mutta sanan "fasismi" kärsittyä likaantumisen lopullisesti, he ovat olleet liikkeellä mm. termien "Globalisaatio" ja "liberalismi" kanssa, joihin kuitenkin sisältyy samoja korporativismin ja kansallissosialismin piirteitä ja sisältäen jopa samansukuisia eugeniikan ja poliisivaltion keinoja, mitä Hitlerin ja Mussolinin toimintamalleihin liittyi. "Fasismi" on nyt pyritty päivittämään siten, että sen mukana kulkee rintarinnan rivikansalaisille suunnattu harha globalisaation ja liberalismin hyvyydestä, mutta samalla sen sisälle piilotettu varsinainen eliitin agenda luoda ns. maailman hallitus pankkiiri- ja korporaatiodiktatuurinsa loogiseen päätepisteeseen vientiä varten.

Lisäksi on huomioitava seuraava: Fasismi on sijoitettu akselilla vasemmisto - oikeisto kohtaan äärioikeisto. Kuten on vastaavasti kohtaan äärivasemmisto laitettu kommunismi. Meidän on huomioitava tässä juuri se, että oligarkkieliitin yhtenä kansanhallinta- ja manipuloimiskeinona on ollut ehdollistaa rivikansalaiset keinotekoisen poliittisen konstruktion varaan, jolla ei ole käytännössä mitään merkittävää hyötyä tai elimellistä agendaeroa rivikansalaisten hyvinvoinnin ja kehittymisen suhteen. Etenkin juuri siksi, koska NWO -agendaa varten muodostunut korruptio ja hyväksikäyttö on kasvanut niin suureksi ja läpi koko poliittisen järjestelmän kattavaksi --> Imperiumi hallitsee yli kansallisvaltioiden järjestelmien. Pääpaino NWO -agendalla on toki ollut oikeistopäässä, jota kautta ko. imperiumi on helpoiten päässyt vaikuttamaan valtioihin. Länsimaisten puoluejärjestelmien kyky kokonaisuudessaan vastustaa NWO -agendaa on kuitenkin tuhoutunut ko. korruptiossa ja tarkoituksellisessa kansallisvaltioyhteiskunnan alasajossa ja siksi se on kelvoton ja se on korvattava uudella maailmankuvalla niin ideologisesti kuin käytännössä. Äärimmäisyydet eli fasismi ja kommunismi yhdessä likasivat jo alunperin koko systeemin.

Eräs Facebook -ystäväni on tuon ilmeisesti tunnistanut, kun totesi statuksessaan; "Nykyiset valtapuolueet katoavat Suomesta muutaman lähivuoden aikana...". Yhdysvalloissa käynnissä oleva "Mass Strike" -mielenilmausaalto on ensimmäinen merkki tällaisesta vallankumouksesta sikäläisissä oloissa ---> Bipolaarinen oikeisto vs. vasemmisto -ajattelu on tullut tiensä päähän kansan tunnistettua kaiken takana velloneen petollisuuden ja ko. jaottelun hyödyttömyyden ja keinotekoisuuden rivikansalaisten itsensä kannalta!

Jatkona on edelleen todettava: Fasismille on pyritty laittamaan antiteesiksi "antifasismi" -termiä. Suomessa Antifasistinen Komitea on ollut tämän uuden ideologian lippulaivana. Monenlaista spekulaatiota on ollut liikkeellä siitä, mitä heidän esille tuoma antifasismi tarkoittaa. Monet ovat menneet juuri siihen halpaan, jossa he ovat ehdollistuneet tuohon oikeisto vs. vasemmisto -ajatteluun --> Antifasismi olisi uudenlaista kommunismia antiteesinä fasismille. Välillä tosin olen miettinyt, että mahtavatko nämä antifasistitkaan tunnistaa ko. asiaa kunnolla itsekään ja olisivat jonkinlaisia "uuskommunisteja"... Pääasiassa hyvällä asialla tunnistan heidän kuitenkin edelleen olevan, koska he tuovat niin hyvin esille Suomen ja lähiympäristömme epäkohtia.

Joka tapauksessa itse olen sitä mieltä runsaasti tätä maailman tilaa havainnoituani, että antifasismi tulee käsittää näin ---> Vastateesi NWO -agendan ns. uusfasismille ei ole oikeisto vs. vasemmisto -akselille sijoitettava toinen ääripää (kommunismi tai uusuusfasismi tai mikään muukaan totalitarismi) tai edes keskivaiheillekaan asettuva konstruktio, vaan koko akselin hajottava kokonaan uudella tavalla nykyisestä korruptoituneesta poliittisesta ajattelusta ja käytännöstä vapaa ja puhdas ideologia, joka mahdollistaa elämisen diversiteettiä monipuolisesti ja oikeudenmukaisesti, renessanssista kehittymistä laajasti ja tehokkaasti sekä tyranniasta vapaata olemista ilman oligarkkieliittiä. Siinä riittää tutkittavaa ja kehitettävää erittäin paljon lähitulevaisuudessa ja toimeen on ryhdyttävä HETI! Toimeen ryhtymisessä on vältettävä "Ei se kuitenkaan onnistu" tai "Tää on tällaista hörhöjen haihattelua" -tyyppisiä asenteita.

Federal Reserve: Yhdysvaltojen keskuspankkijärjestelmä (Perustettu Brittiläisen imperiumin laskuun toimineiden USA:n virkamiesten avulla vuonna 1913), jota on mainostettu rikollisen virheellisesti kansalaisille valtiollisena laitoksena. Oikeasti kyseessä on yksityisten pankkiiri- ja korporaatiointressien hallitsemiseksi luotu yksityisomisteinen pankkisysteemi, jolla on tehtävä eliitin NWO -agendan läpiviennissä. Siinä ovat merkittävässä asemassa juuri ne Brittiläisen imperiumin oligarkkieliitin pääpirut, kuten Rockefellerien ja Rothschildien suvut. FED:n pääjohtaja on näitä yksityisiä intressejä valvova virkamies, jonka toimintaa ohjaavat uusfeodaaliset, utilitaristiset ja behavioristiset ajattelumallit. Niiden avulla voidaan perustella käytännön toimiksi ko. pankkijärjestelmän harjoittamat rikolliset toimet: Tarkoituksellisesti luodut finanssikuplat ja -lamat, niiden avulla kansalta ja kansallisvaltiolta lypsettävät varat ja niiden siirrot eliitille talouden elvytyksen varjolla. Tämäkin rikollismafiajärjestö on kuitenkin myös kohtaamassa tiensä pään, kuten Yhdysvaltain luhistuva tilanne antaa muutenkin ymmärtää... Meidän on mm. huomioitava se, että FED on oikeasti jo itsekin totaalisessa vararikossa, mutta se näyttelee väärennettyjen kirjanpitojen ja valheiden avulla vielä vähän aikaa asiat hallinnassa pitävää keskuspankkia.

FEMA: Eli Federal Emergency Management Agency. Tämä nopean toiminnan virasto toimii siis muka kansalaisten hyväksi tapaturmaisissa ja katastrofaalisissa tilanteissa; luonnonkatastrofit, pandemiat jne. Tässäkin NWO -agendaa vastustavat aktivistit ovat havainneet filunkipelin paikan olevan suunnitteilla ja selvähän se on, kun asioita on tutkinut. Mikä onkaan oligarkkieliitille oivallisempi alusta hallita kansaa kuin perustaa sellainen nopean toiminnan virasto, jota voidaan käyttää eliitin itse tarkoituksella aiheuttamien ongelmien ratkaisuun NWO -agendan pussiin pelaamalla. Esim. Alex Jones on menestyksellisesti paljastanut FEMA:n agendoja dokumentti- ja lakiesitysviidakkoa setvimällä ja näin FEMA:n toiminnasta ovat jo paljastuneet mm. muka katastrofien varalle tehdyt keskitysleirit. Ei tarvita kuin esim. joku äärimmäinen tautiepidemia, jonka avulla kansalaisia voidaan alkaa sijoittamaan "turvallisuuden" ja "karanteenin" nimissä ko. leireille --> Saadaan oikeasti pois NWO -agendan pystyttämisen tieltä. Oho, sellainen tautiepidemia näemmä onkin jo "tullut" kummittelemaan kuin tarjottimella; sikainfluenssa... Ja oho, ilmeisesti "taudin varalle" on tilattu järjetön määrä muovisia arkkuja, joita nähdään ympäri Yhdysvaltoja sen syrjäseuduilla valtaviksi massoiksi varastoituna.

Feminismi: Oligarkkieliitillä on ollut valtaisa määrä suunnitelmia ja käytännön toteutusmenetelmiä länsimaisten ihmisten sosiaalisen manipulaation ja kontrollin saavuttamiseksi, koska se on ollut tärkeää heidän tyrannisen agendan turvaamiseksi. Monet niistä ovat tähdänneet parisuhteen ja lisääntymisen heikentämiseen ja siten oligarkkieliitin haaveilemaan väestön vähentämiseen ja kontrolliin tätäkin kautta, jotta NWO toteutuisi hallitummin heidän märkien uniensa mukaisesti. Siksi eliitille on ollut mm. tärkeää edistää sellaisia ideologioita, jotka laittavat kiilaa miesten ja naisten välille. Yksi sellainen on ollut luonnollisesti feminismi, jota väärinkäyttämällä on aikaansaatu vastakkainasettelua ja vihamielisyyttä eri ihmisryhmien välille ja se on osaltaan edesauttanut ko. päätavoitetta --> Väestön vähentäminen sosiaalista tuhoa tehden, missä toteutuu lopulta demografista vääristymää syntyvyyden laskiessa ja eliittiä edesauttavaa yhteiskunnallista alasajoa tyhmyyden, degeneraation, pelon, epäluulon ja kaaoksen vallatessa ihmistenvälisiä kanssakäymismuotoja. Kaikki rivikansalaisten niskaan toteutuva alasajo tähtäisi siis NWO -agendan mukaiseen uusfeodaaliseen yhteiskuntamalliin. Ihmisluonne on kuitenkin vahva ja sen nujertuminen ei ole niin itsestään selvää kuin eliitti haluaisi ajatella. Osa meistä on edelleen hyvissä henkisissä voimissa :)

Globalisaatio: Rivikansalaisten harhauttamiseksi keksitty termi kuvaamaan oligarkkieliitin pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuria. Termillä on ollut tarkoitus kuvata ihmisten, ajatusten ja tavaroiden hyvällä tavalla liberaalia liikkumista maapallolla kansallisvaltioiden rajoista huolimatta edistäen ihmisyyttä. Hyvä juttu tietenkin sinänsä, jos se perustuisikin vain tällaiseen hyvyyteen. Oligarkkieliitin toimiin kuitenkin on aina piiloutunut kaksoismerkitys ja hyvyyden valekaapuun piilotettu pahuuden pommi rivikansalaisten päänmenoksi. Ayn Randin mukainen maat ja taivaat lunastava ja lupaava piilosaatanallinen ideologia ---> Annetaan vapaat kädet hyvyydelle, mutta sen varjolla myös rikollisille toimille ja jopa satanismille (Oligarkkieliitistä osa on satanismiin uskovia hörhöjä).

Jatkossa on keskitettävä voimia erottaa tuo hyvyys ko. pahuudesta niin, että pahuudelle ei anneta edellytyksiä olla osa globalisaatiota ja samalla edesautetaan hyvyyden leviämistä ainoaksi sallituksi osaksi globalisaatiota. Yksi ratkaisu; kartoitetaan tarkkaan oligarkkieliitin tuhoavat ja kärsimystä aiheuttavat ajatusmallit ja käytännöt ja sen jälkeen eliminoidaan ne rikollisina aikeina konkreettisesti yhteiskuntatoiminnan puitteissa. Vihjeitä tästä saa jo Lyndon LaRouchen agendasta, joka tähtää kyseiseen protektionismiin. Meidän on tunnustettava, että kaikenkattava liberalismi ei voi koskaan olla mahdollista, vaan aina joudutaan ottamaan huomioon pahuuden elementit ja suojautuminen niitä vastaan.

Hedge Fund eli riski- tai suojarahasto: Tekninen termi kuvaamaan oligarkkieliitin itsellensä ja NWO -agendan pystyttämisellensä kehittämää erästä finanssi-instrumenttia. Tässä tapauksessa tuon globalisaation turvin on voitu laittaa varallisuutta ns. ulkomaille veroparatiiseihin valtioiden tutkivien käsien ulottumattomiin. Näin on voitu mahdollistaa mm. juuri se pörsseissä tapahtunut kasinopelaaminen, joka on aiheuttanut tämän tahallisen talousromahdustilanteen. Rahaa on voitu johdannaisilla vivuttamalla laittaa niin paljon piiloon ja "turvaan" kuin itse kukin on lystännyt. Ko. monetaristisen järjestelmän moneen kertaan kuvatut puutteet ovat nyt kuitenkin saastuttaneet eliittiäkin uhkaavalla tavalla myös näitä rahastoja, joiden pelastamista varten näitä ns. bailout eli elvytyspaketteja on myös taiottu ilmasta eli kansalaisten selästä. Keskuspankkijärjestelmä, kuten esim. juuri FED näyttelee ko. pelastamistoimissa keskeisen rikollista osaa. Lyndon LaRouchen vaatimus; Ei pelasteta eliitin rahastoja, vaan rivikansalaisia ylläpitävää reaalitaloutta!

Illuminati ja vapaamuurarius: Tämä on ollut hyvin vaikeasti määriteltävä termikaksikko ja niiden parissa olevaa ihmiskoostumusta ja agendaa ei voida koskaan täydellisesti todistaa tai tuoda esille... Mutta! Kyseessä on alunperin ollut lähinnä positiivinen "salakerho" sen perusteella, mitä minä olen viime aikoina nettiä selaillessani havainnut. Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä -blogin pitäjä on monesti tähdentänyt sitä, että Yhdysvallat on aikoinaan perustettu epämääräisten okkultististen periaatteiden varaan ja nämä henkilöt käyttivät tästä toiminnastaan ja ryhmästään nimeä Illuminati tai vapaamuurarius. Molempia termejä on käytetty varsin paljon samaa tarkoittaen ja molemmissa olisi siis limittäin samaa ihmiskoostumusta.

Tuon tässä aikaisemmasta poikkeavan näkemyksen esille ja se selittää yllättävän loogisesti tuon ym. "okkultismi -idean" USA:n perustamisessa ja tähdentää sen olevan humpuukia. Itsehän olen tähdentänyt Lyndon LaRouchelta oppimaani kantaa, että USA on perustettu alunperin oligarkkieliittiä vastaan eli Brittiläisestä imperiumista eronneeksi kansallisvaltioideaaliksi, mikä olisi siis noita okkultistisia agendoja vastaan eräällä tavalla. Nyt on syytä tarkentaa näkymää historiaan.

Ko. tarkoitusta varten tässä on aluksi erään valveutuneen jenkkimuusikon video aiheesta: Who's behind the New World Order? ja se esittää hyvin mielenkiintoisia ajatuksia tähän liittyen. Tämä mies on hieman sellaisen stereotyyppisen "happopäisen rockhörhömuusikon" arkkityyppi, mutta hänellä on erittäin valveutuneita ja viisaita ajatuksia. Joissakin kohdissa hän vaikuttaa kuitenkin aika naivilta; hänen Skandinavian ja Israelin ihailu sosiaalipalveluiden järjestämisessä vaikuttaa aika haperolta, vaikkakin siinä on pointtia USA:n nykytilanteeseen verrattuna.

Tässä on siis oma yhteenvetoni tuo ja muut havaitsemani lähteet huomioiden: Vapaamuurarius syntyi 1500 -luvulla käsistään taitavien työmiesten ja ajatuksiltaan edistyksellisten - humaanien tiedemiesten ja keksijöiden eräänlaiseksi turvasatamaksi Euroopassa puhjenneita levottomuuksia vastaan; 1500 -luvulla puhkesivat monet uskonsodat katolilaisten, protestanttien ja osaltaan juutalaistenkin väleillä. Kuten olemme jo oppineet tässä blogissa, niin näitä uskonsotia (Uskonpuhdistus) pyrkivät organisoimaan etenkin Venetsialaista alkuperää olevat oligarkkiryhmittymät (Yleensä silloinen Euroopan monarkia lähes kokonaisuudessaan) omien intressiensä varjolla ja tavoittamiseksi. Näistä ryhmistä oli muodostuva nykyisen Brittiläisen imperiumin perusjalka 1600 - luvun mittaan ja sen alkuvaiheen osajuonteet; Espanjan, Ranskan ja Hollannin kilpaileva kolonialismi.

Olemme myös oppineet sen, että tästä oligarkkivallasta oli jo 1500 - luvulta saakka pyrkineet eroon humaaneimmat tiedemiehet ja monet muut lahjakkaat ihmiset, jotka eivät katsoneet silloista feodaalista oligarkkimeininkiä hyvällä. Vapaamuurarius oli heille tapa pitää tätä vasta-agendatoimintaansa salassa pahoilta aikeilta ja lopulta se toimi suojana Yhdysvaltojen perustamiselle vuonna 1776. Irtiotto Brittiläisestä imperiumista ja USA:n perustuslain luominen tapahtui siis keskeisten vapaamuurarien keskuudessa Englannin kuninkaalta ja oligarkeilta tarpeellisella tavalla salaa ja näin vain luottohenkilöiden keskuudessa, jotka jakoivat saman maailmankuvan ---> Kaikki ihmiset ovat tasavertaisia "Jumalan" edessä ja heidän oikeutensa on perustaa kansallisvaltio tuottamaan heille mahdollisuus onnelliseen elämään ko. periaatteiden mukaisesti. Vapaamuurarius oli siis keino pitää tuon kansallisvaltioprojektin ideat, kauppasalaisuudet, tieteen saavutukset yms. mahdollisimman paljon oikeissa turvallisissa käsissä ja tarpeen mukaan salassa oligarkkiporukoilta.

Tässä on nyt otettava huomioon se, että nämä oligarkkiporukat eivät tietenkään toimettomana katselleet tuollaista "salaliittoilua". Meidän on muistettava, että tämä Yhdysvaltain perustamisprojekti oli Brittiläisen imperiumin näkökulmasta jopa kuolemanrangaistuksen ansaitseva rikos. Niinpä tuota vapaamuurariussalaliittoa alettiin mustamaalaamaan ja sabotoimaan esim. soluttautumalla sen toimintaan ja keksimällä sen toimintaa kohtaan ongelmia ja vasta-agendoja. Tietenkin myös sodat ja muut provokaatiot esim. jo syntynyttä Yhdysvaltoja vastaan ovat olleet Brittiläisen imperiumin keskeisiä toimia jo vuosisatoja. Tämähän on tuttua myös tässä nykytilanteessamme: Oligarkkieliitti pyrkii kääntämään vaikka mustan valkoiseksi valtavirtamediassa (USA:n taloustilanne ja Obama-care), jotta se saa oman agendansa esitettyä halutulla tavalla ja samalla mustamaalata vastustajiensa agendat jopa "rikolliseksi", vaikka asia on ollut jo 1500 -luvulta saakka todella usein täysin päinvastoin.

Ongelma tässä on kuitenkin vaikea --> Oligarkkiagendan on onnistunut mustamaalata vuosisatojen aikana vapaamuurarius vähintään epämääräiseksi hörhöaktiviteetiksi. Samalla toisaalta oligarkkieliitti on keksinyt sekoittaa pelikenttää omilla salaseuroillaan ikään kuin vasta-agendana, jolloin rivikansalaisia on pidetty epätietoisuudessa oikeasti hyvien ja oikeasti pahojen ryhmittymien olemuksesta, koostumuksesta ja toiminnasta. Alunperin lähes kaikki eivät ole koskaan edes kuulleet mistään ko. salaseuroista ja eliitin tarjoamaan maailmankuvaan ehdollistuminen on toiminut sitten portinvartijana "salaliittoteorioiden" käsittämiseksi rivikansalaisten keskuudessa hulluudeksi ja tyhmyydeksi. Epämääräisyys on myös ruokkinut virheellistä ja harhaanjohtavaa mielikuvitusta totuuden etsimisessä, jos on yritetty ottaa selville oligarkkieliitin agendoja. Sama ongelma jatkuu edelleen ja minäkin yritän koko ajan luovia selvittelyssäni tämän ongelmavyyhdin keskellä.

On siis kuitenkin ollut Skull & Bones-, Illuminati-, Bilderberg-, Bohemian Grove- ja vaikka mitä ryhmää. NWO -agendasta puhuttaessa on siis nykyäänkin ollut dilemmana se, että vapaamuurariudenkin jouduttua oligarkkieliitin valloittamaksi rivikansalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta ottaa kunnolla selville juuri Yhdysvaltain alkuperäistarkoituksen humaaneimpia ideoita (Jotka siis kontrastoivat Brittiläisen imperiumin agendaa vastaan), vaan oligarkkiagendan tarjoamat maailmankuvat ovat olleet hallitsevia yhtäältä valtavirtamedian informaatiototalitarismin avulla ja toisaalta tämä imperiumi vs. kansallisvaltio -vastakkainasettelun sisällänsä pitävät piilossa olleet "salaseurat" ovat pysyneetkin riittävästi niin piilossa, että niiden yllä on ollut vain epämääräisen salamyhkäisyyden verho vailla riittävää todistusarvoa ja ilman kunnon mahdollisuutta paljastaa oligarkkieliittiä ja agendaansa sekä riittävän oikeita vasta-agendoja niille.

Internet ja sitä hyväksikäyttävät NWO:n / Brittiläisen imperiumin agendaa vastustavat aktivistit ovat kuitenkin tuoneet nyt valtavan muutoksen tähän ja voimme viimein alkaa kansan syvissä riveissäkin kunnolla tarkastelemaan maailman todellista koostumusta oikealla tavalla ja rakentavasti kyseenalaistaen. Myös eliitin hallussa - ohjailussa olevasta valtavirtamediasta ja koulutussysteemistä välittämättä ja huolimatta. Ja tietenkin: Oligarkkieliitin vihdoin jopa n. 3000 vuoden jälkeen paljastaen, tuomiten ja alas ampuen! Kyseessä on informaatiosota, jota voidaan nimittää Kolmanneksi maailman sodaksi. Tämä käänne tullaan näkemään vielä 1000 vuodenkin kuluttua yhtenä maailman historian merkittävimmistä sensaatioista! Toivottavasti se johtaa hyviin seuraamuksiin...! Tämä saattaa kuitenkin olla erittäin pitkä ja vaikea prosessi...

Ilmastonmuutos: Tämä vaikeasti määriteltävä ja todistettava ilmiö on keskeisessä osassa tämän hetken maailman talouspoliittisessa tilanteessa. Itse olen siis sitä mieltä, että ilmastonmuutos on totta ja ihminen on ollut siinä osallisena. Lyndon LaRouche ja monet muut NWO -agendan vastustajat pitävät tätä kuitenkin huijauksena. Katsotaanpa nyt tätä ongelmaa kiinnostavasta näkökulmasta tarkemmin: Yritetäänpä ajatella ilmastonmuutosta siten kuin oligarkkieliitti olisi sitä ajatellut viimeisen 100 vuoden aikana. Käytän hyväkseni tähän mennessä oligarkkiagendan piirissä olevista ihmisistä ja ideologioista oppimaani.

Ilmastonmuutos johtuu siis etenkin fossiilisten polttoaineiden käytöstä, joka on ollut länsimaissa 1800 -luvun teollistumisesta saakka keskeinen yhteiskunnan osa. 1900 -luvun alussa länsimaissa alkoi teollistumisen huipennuttua tulla ihmisen jalostamiseen liittyviä eugeniikkafilosofioita ja -agendoja. Ne huipentuivat natsi-Saksassa. Natsi-Saksa oli myös ensimmäinen paikka, jossa ympäristötietoisuus luonnonsuojelun näkökulmasta lähti kehittymään. Sen avulla perusteltiin kansan kontrollia ja alistamista ottamalla valtion haltuun maita ja mantuja. Nämä kaksi - luonnonsuojelu ja eugeniikka - ovat havaintoni mukaan kulkeneet käsikädessä siitä saakka. Mitä siis on tapahtunut, kun ajattelemme ilmastonmuutoksen osaa tässä ja vertaamme sitä oligarkkieliitin luonteeseen ja tapaan tehdä asioita: Näky on karmaiseva....

Siispä ajatusleikki: Eliitti on tiennyt teollistumisen aiheuttavan ilmakehään liikaa hiilidioksidia ilmaston lämpenemistä aiheuttaen jo n. 1900 -luvun alusta saakka tai viimeistään heti Toisen maailman sodan jälkeen. Tieto on pidetty aluksi salassa, jotta tulevaisuuden ilmastonmuutosta saadaan toteutettua kaikessa hiljaisuudessa riittävän paljon sen hyötykäyttöä varten. Samalla kehitetään eugeniikkaa, jolla voidaan tulevaisuudessa perustella ilmastonmuutoksen hyötykäyttö NWO -agendan pystytyksessä kansankontrolli ja -alistamistyökaluna; perustellaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ihmiskunnan määrän vähentämisellä ja köyhyyden tähdentämisenä hiilidioksidin vähentämiseksi ilmakehästä.

Kokeillaan ensin eugeniikan huipentamista natsi-Saksassa. Sitten kehitellään talousjärjestelmään rakenteita Toisen maailman sodan jälkeen, jotka mahdollistavat talouden manipuloinnin paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Talouden manipuloinnilla aiheutetaan lama, joka pyrkii vähentämään rivikansalaisten kykyä vastustaa oligarkkieliitin NWO -agendaa. Ilmastonmuutoksen torjuntaa (Luonnonsuojelua) ja eugeniikkaa käytetään tehostavina apukeinoina ja lopulta ilmastonmuutoksen olemassaolo paljastetaan kansalaisille keskellä saastuttavinta fossiilisten polttoaineiden käyttöä, jota varten yhteiskuntaa on eliitin ohjauksessa rakennettu juuri tämän mahdollistavaksi; mahdollisimman paljon fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvia tehtaita ja liikennevälineitä.

Sitten paljastumisen jälkeen meitä voidaan alkaa syyllistämään ilmastonmuutoksesta ja vaatimaan toimia sen torjumiseksi eliittiä miellyttävällä ko. tavalla. Ilmastonmuutos, talouden manipulointi ja eugeniikka toimivat lopulta integroidusti yhdessä eliitin päätyökaluina NWO -agendassa, mikä on ollut viimeisen 10 vuoden aikana tiivistyvä valta-agenda länsimaissa. Ko. integroitumisesta ovat olleet merkkeinä mm. paljastuneet manuaalit, kuten Silent Weapons for Quiet Wars ja John P. Holdrenin Ecoscience -kirja.

Eliitti pyrkii maailman hallitukseen (NWO) tällä hetkellä kaikkia noita työkaluja yhä kiivaammin käyttäen: Ilmastonmuutoksen torjumiseen sisällytetään niin paljon kuin mahdollista ns. viherfasismia, missä ns. hiilijalanjälki -määritelmän avulla muodostetaan kansan alistamis- ja köyhdyttämistyökaluja: mm. verotetaan kaikkea hiilidioksidia ilmaan päästävää tavaraa ja toimintaa ja eliitin pankit sekä korporaatiot määräävät parametrit tälle. Tarkoituksella lamaan romahdutettu talous toimii tehostavana alistajana, missä elvytyspolitiikka viedään loogiseen päätepisteeseen vaihtamalla lamalla tapetun talousjärjestelmän tilalle kansan ryöstämisen jälkeen maailman hallitusta tukeva globaali pankkiiri- ja korporaatiodiktatuuri. Eugeniikka puetaan samalla esim. laboratorioviruksella (sikainfluenssa) kansanhallinta- ja kansanvähentämistyökaluksi, jotta sen avulla voidaan perustella kansan pitäminen aisoissa ja poissa ko. maailman hallituksen perustamisen tieltä. Samalla eugeniikkaa toteutetaan vaivihkaa ilmastonmuutoksen torjumisen avulla; tehdään suoraan ilmakehään geomanipulaatiota kemiallisesti (Ns. chemtrail -suihkutukset), joka aiheuttaa välillisesti ihmiskunnan sairastumista ja vähenemistä. Myös spekulaatiot ns. HAARP -teknologian käytöstä liittyvät tähän, jolla manipuloitaisiin jopa säätä tarkoituksella NWO -agendan toteuttamisen apuna.

Lyhyesti siis: Tarkoitus pyhittää keinot --> Oligarkkieliitin mielestä he ovat pitkäjänteisessä ja sukupolvet ylittävässä ajattelussaan muka niin upeita ja jumalallisia, että heidän mielestään on ollut aivan ok tavallaan salaa ja tarkoituksella järjestää ilmastonmuutos 100 vuoden aikana, jotta sen avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa eliittiä miellyttävä uusfeodaalinen yhteiskuntarakenne eli maailman hallitus eli NWO, jossa kansalaiset ovat köyhiä alammaisia ja superrikas ja supervallanhaluinen eliitti määrää mahdollisimman paljon kaikesta oman asemansa turvaten. Tiedämme kuitenkin jo, että koko NWO -agenda on horjuvalla pohjalla ensinnäkin jo siitä syystä, kun ihmisten NWO:n vastustus lisääntyy ja muut agendat alkavat siten ottaa mittaa NWO -agendasta. Ko. mittelö voi valitettavasti olla vaarallisen tuhoisaa... Jos kohta myös hyvin hedelmällistäkin, jos ihmiskunta vain kykenee ottamaan homman näppeihinsä sopivalla tavalla...

Monesta teistä tuo yllä kuvattu ilmastonmuutosskenario varmaan vaikuttaa hyvin epäuskottavalta, jos ette ole tutustuneet koulutussysteemin ja valtavirtamedian ulkopuoliseen informaatioon riittävästi. Valitettavasti emme voi koskaan saada lopullisia ja vedenpitäviä todisteita tuollaiselle ajatusleikille, mutta tähän mennessä oppimani mukaan yllättävänkin lähelle todellisuutta tuo voi mennä. Pienistä palasista kokonaisuuteen sovittaen omalla ajattelulla päätellyt johtopäätökset ja havainnoitu metafyysinen dynamiikka asioiden välillä on valitettavan paljon NWO -agendan ilmiasua juuri tuolla tavalla paljastava. Jos oligarkkieliitti on niin röyhkeä ja muista piittaamaton, niin eikö se silloin käyttäisi häikäilemättä hyväkseen kaikkia mahdollisia ja mahdottomiakin keinoja agendoissaan?!

Miksi sitten monet NWO -agendan vastustajat, kuten Lyndon LaRouche, eivät puhu ilmastonmuutoksesta tuolla tavalla osana NWO -agendaa? Tässä voi olla yhtenä merkitsevänä seikkana se, missä enää ei voida saada riittäviä todisteita ilmastonmuutoksen tahallisesta rakentamisesta osana NWO -agendaa. Siksi on keskityttävä vain kritisoimaan sitä, mitä nähdään ja voidaan todistaa edes jotenkin ---> Oligarkkieliitti käyttää ilmastonmuutosta tahallisena alistamisvälineenä. Miksi sitten ei haluta edes myöntää ilmastonmuutoksen olevan totta, vaikka vastustetaan oligarkkieliittiä ja sen agendoja muutoin? Vasta-agendoja tietenkin on ilmastonmuutoksen syihin ja olemukseen liittyen myös muita, jotka eivät suoraan liity NWO -agendaan ja sen vastustamiseen.

Lyndon LaRouchen tapauksessa on esim. havaittavissa se, että hän uskoo niin tiukasti teknologian ja tieteen ihmiskunnan oloja parantavaan voimaan, että yksi ilmastonmuutos on siinä sivuseikka ja häiritsevä tekijä. Osaltaan siis ymmärrettävää, kun ajattelemme tuota oligarkkieliitin hyväksikäyttöä ihmiskuntaa alasajaen. Toisaalta myös tuomittavaa, koska se ei sisällytä kunnolla maapallon olosuhteiden ja ominaisuuksien kunnioittamista. Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus toki on aina jatkuvassa dilemman tilassa ja sille ei varmaan koskaan voida löytää kumpaakin elementtiä optimaalisesti hyödyttävää ratkaisua. Olemme osa maapalloa ja avaruutta sopeutuen jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin siten, kuten taidamme.

Varmaankin itse kullekin tuottaa vaikeuksia mieltää myös juuri tuo, että kokonaisen planeetan ekosysteemiä ja ilmastoa olisi järkytetty vain siinä toivossa, että 0,01 % ihmiskunnasta pääsisi osaltaan tällä apuvälineen kaltaisella järkyttämisellään käsiksi lopulliseen yksinvaltiuteen maailman imperiumin katolla. Uskomatontahan se on. Täytyy tosiaan itsekin ihmetellä kirjoittamaansa.

Elämme kuitenkin sellaista aikaa, että totuus on kaivettava esille kaikenlaisten uskomattomienkin asioiden seasta ja siksi kaikki uskomattomatkin asiat on kirjoitettava esille, jotta ne voivat kontrastoida vähitellen totuuden esille keskeltään laajaan tietoisuuteen. Totuus on näet ollut oligarkkieliitin hallitsemisen ja manipuloinnin takia sen verran paljon piilossa meiltä rivikansalaisilta jopa vuosisatojen ajan, että vain riittävän monipuolinen, vireä, rohkea ja kyseenalaistava kirjoitettu sekä muistiin muillekin luettavaksi saatettu ajattelu tuo sitä pikkuhiljaa esille siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu: Paremman maailman rakentamiseen ja ylläpitämiseen ihmiskunnan ja maapallomme hyväksi. Mahdollisimman monen on keksittävä siksi tässä mielessä "tuli ja sen käyttö" uudestaan tuo toiminta mielessään. Oligarkkieliitti on jo liian kauan ehkäissyt ko. tulen käyttämistä kansan keskuudessa. Eliitin mielestä "tulen käyttäminen" olisi muka vaarallista kansan pariin liikaa jouduttuaan. Heh, vaarallista sille itselleen tietenkin.

Imperiumi: Termi ei tarkoita eri kansallisvaltioista muodostettua liittoa, vaan kansallisvaltioiden ylle levitettyä erillistä globaalia valtarakennetta, joka hallitsee kansallisvaltioita (Tai muita etnisiä kokonaisuuksia - ryhmittymiä - maantieteellisiä alueita) parasiitinomaisesti hyväksikäyttämällä ja omien etujensa maksimoimiseksi. Juuri näin ovat keskeiset imperiumit toimineet jo n. 3000 vuoden ajan alkaen Peloponnelaissodasta; Sparta, Rooma, Bysantti ja viimeisimpänä Brittiläinen imperiumi, jonka eräs salainen osa-alue oli esim. natsi-Saksa. Toisaalta Brittiläisen imperiumin ideoiden varaan rakennettuna erillisenä imperiumiversiona esiintyi vähän aikaa myös Neuvostoliitto, jonka tehtävänä oli toimia lännen oligarkkieliitin shakkilaudalla keinotekoisena vihollisena lännelle: On tunnettua, että esim. Rockefellerit ja Rothschildit rahoittivat ja tukivat sekä fasismia että kommunismia. Joka tapauksessa: Brittiläisen imperiuminkin toimintaperusteena on pohjimmiltaan aina ollut pankkiiri- ja korporaatiovalta, jota on pyritty viime vuosikymmenet rakentamaan globaalisti kattavaksi maailman hallitukseksi (NWO).

Imperiumi ei siis hyödytä kunnolla muita kuin vain sen varassa eläviä oligarkkieliittiporukoita, koska ko. eliitti saa voimavaransa suoraan kansallisvaltioiden rakenteita hyväksikäyttämällä ja siksi niitä pitää myös muovata heidän etujensa mukaiseksi. Juuri siksi viime aikoina mm. valtioiden lakeja on uudistettu pankkiiri- ja korporaatiointressejä mielisteleviksi. Samalla on suunniteltu lakeja, jotka turvaavat ko. imperialistisen vallan pystytystä; poliisivaltio-otteet, eugeniikka (Obama-care) ja kansan alistaminen (Ilmastonmuutoksen torjunta ja talousromahdusmanipulaatio). Kansallisvaltioiden rakenteissa elävät rivikansalaiset joutuvat siis imperiumin käsittelyssä aina kärsijän asemaan ym. syistä.

Nyt eliitti on aikonut ahneuksissaan ja hulluudessaan saattaa kansallisvaltiot lopullisesti tuhoon oman intressinsä alttarille, jotta heidän imperiuminsa sementoituisi pysyväksi ja ainoaksi talouspoliittiseksi rakenteeksi uusfeodaalisella tavalla globaalisti. Tämä projekti on epäonnistumassa monestakin syystä (Projektin yltiöpäinen epärealistisuus, kansalaisten valveutumisen lisääntymisen kautta voimistuvat vasta-agendat jne.) ja siksi se aiheuttanee paljon kaaosta, kärsimystä ja epävakaisuutta maailman talouspoliittiselle kentälle ennen kuin tämä maailman historian merkittävimpiin kuuluva käännekohta on eletty läpi. Kukaan ei tässä vaiheessa tiedä, kuinka kauan tämä vaihe tulee kestämään, kuinka vaikeaksi prosessiksi se muodostuu ja minkälaisessa maailmassa elämme ko. vaiheen jälkeen... Selvää on vain se, että tämä "New World Order" ei toteudu sellaisena kuin eliitti sitä haluaisi suunnitella ja rakentaa. Mitä haluamme sen tilalle?!

No comments: