Wednesday, September 14, 2011

Vakava esimerkki pankkiirioligarkiavihollisuuden piilottamisesta: Jussi Halla-ahon tankit ja sotilasjuntta Kreikkaan -tölväisy

Tänään ilmeni yllättäen hyvin vakava esimerkki länsimaiden päävihollisen piilottamisesta ja sitä kautta sen väärin ymmärtämisestä! Tilanteen vakavuutta ilmentää lisäksi se, kun samaan aikaan uuden Eduskunnan käsittelyyn on tullut tällä viikolla Suomen perustuslain muuttaminen, johon nimenomaan juuri tuo päävihollinen on lobannut ja manipuloinut intressejään palvelevia seikkoja, jotka ovat oikeasti maanpetoksellisia ja haitallisia ko. yhteiskunnan asukkaille!

Mistä siis on kyse? Selitetäänpä taas kertaalleen alustukseksi: Eli ensinnäkin kuka on länsimaissa päävihollisemme?! --> Se on pankkiirioligarkia ja siinä piirissä globalistieliittinä häärivät maailman rikkaimmat suvut, organisaatiot ja monarkit hamuamassa itselleen imperiaalista valtaa kaiken valtiollisen rakenteen yli parasiittisesti. Synonyymejä tälle ekonomispoliittiselle eliittikartellille on luotu monta, kuten seuraavia; eniten kartellin historiallista ulottuvuutta ja sen nimellistä pääkallopaikkaa korostavat tahot luonnehtivat sitä Brittiläiseksi imperiumiksi. Esoteeriset ko. kartellin tutkijat, tulkitsijat ja paljastajat määrittävät sitä nimellä Illuminati. Esim. näiden kahden eri termin välillä on erilaiset painotukset, mutta ydin on sama; rahanvallalla maailmaa hallinnoiva rikkain ja vaikutusvaltaisin eliitti, joka haluaa alistaa moraalista ja humaanista sisällöstä välittämättä intressiensä palvelemiseen jopa kokonaiset valtiot merkittävimpinä aseinaan pankkiiri- ja velkaviljelymenetelmät.

Tällaisessa imperialismissaan tämä pahan entiteetti on jo valitettavan hyvin onnistunutkin, mikä nähdään kaameimmin Yhdysvaltojen kaappaamisena ko. oligarkkikartellin työkaluksi etenkin presidentti George W. Bushista alkaen ja jatkuen nyt pahentuneena Barack Obaman hallinnon aikana. Toiseksi pahin geopoliittinen elementti moisen pankkiirioligarkian hallinnassa ja jo 1950 -luvulta saakka juuri siten suunniteltuna on ollut EU eli Euroopan Unioni. Huomaamme siis sen, että ei USA eivätkä EU:n sisäiset valtiot (Kuten esim. Suomi tai Kreikka nyt kuumimpana katastrofiosana) ole tämän pankkiirioligarkkisen päävihollisen syntysijoja tai alkuperäistä olintasoa!

Ko. päävihollisemme olintaso on nimenomaan parasiittinen ja globaali "imperiumi", jolla ei ole kansallisvaltion nimeä tottelevaa henkistä tai sisällöllistä tyyssijaa sinänsä, koska se on aina ollut luonteeltaan valtiotonta imperialismia ja valinnut aina historiassaan vain strategisesti sopivimpia keskuspaikkoja ilman kiintymystä itse sitä tarjoavaan valtioon. Viimeisin pääkallopaikka tässä mielessä pankkiirioligarkialle on ollut British East India Companyn kulta-ajoista alkaen eli pari-kolmesataa vuotta Lontoon City sekä nyt viimeisen 50 vuoden aikana tähdellisenä sisarpaikkana Wall Street ja uusimpana kiinnostuksen kohteenaan Kiina...

Pankkiirioligarkian historiallinen jatkumo kattaa kuitenkin jopa yli 1000 vuotta erilaisia historiallisia vaiheita --> Delfoin oraakkeli -kultin alullepanemana ja siitä Rooman valtakunnan, Bysantin ja Venetsian oligarkkisen vallan kautta nykyiseen Brittiläiseen imperiumiin, joka on hylännyt Toisen maailmansodan jälkeen geopoliittisena komponenttinaan käyttämänsä fyysisen kolonialismin enemmän virtuaalisen finanssi-imperiumin hyväksi, mikä ilmenee sitä enemmän bipolaarisena, mitä pidemmälle virtuaalisena se kehittyy.

------ Huom!; Delfoin oraakkeli oli ensimmäinen merkittävä pankkiirioligarkkinen manipulaatiokultti, jossa tämän ns. oraakkelin "ennustuksia" uskoneet kuninkaat ym. valtiaat saatiin tekemään silloisen pankkiirioligarkian juonimia skenarioita, jotka oli näin ovelasti piilotettu tahallaan vaikeaselkoisen runomuotoisiksi "ennustuksiksi" ja niistä täten mielivaltaisesti tulkittaviksi hallinnollisiksi ja sotastrategisiksi "neuvoiksi", joita silloisen pankkiirioligarkian kätyrinä toimineet papit tulkitsivat katalasti juuri tässä tarkoituksessa tietäen moisen oraakkelikultin olleen vain aivopesua ja valheellista leikkiä. Nykyään Delfoin oraakkeleina toimivat valtamediakonsernit, joista esim. CNN, BBC ja NBC tuottavat periaatteessa aivan samaan tapaan "ennustuksia" eli nykykielellä "uutisia", "dokumentteja" ja "populaarikulttuuria", jotka ovat paljon manipulaatiota pankkiirioligarkian hyväksi. ------

Tuo bipolaarisuus: Yhtäältä pankkiirioligarkeille yhä korkeampi ihanteen ja unelman aste sisältönsä kehittämisessä on juuri yhä enemmän irrallisemmaksi fyysisestä ekonomiasta syntyvää parasiitin kehittymistä vääristävien mielikuvien maailmankuvavankilaksi. Samaan aikaan toisaalta se on fyysisen ekonomian piirissä eläville yhdyskuntien ns. tavalliselle rahvaalle sitä suurempi onnettomuus, kun parasiittinen "unelma" ja "ihanne" käyttävät entistä enemmän fyysisen ekonomian energiaa haaskuun ja kahlitsevat loppuja energioita entistä tiukemmin ja tyrannisemmin toteuttamaan sairaan intressinsä yhä todellisuudesta irtaantuvampaa ylläpitoa; velkapyramidiponzi on juuri tällainen olemukseltaan.

Pankkiirioligarkian suuntautuminen yhä enemmän virtuaaliseen finanssikikkailuun onkin siksi ymmärrettävä käänne, kun tajuamme sen olevan ajatunut yhä imaginaarisempiin taloususkontoa toteuttaviin minä-subjektin fyysisestä todellisuudesta irti oleviin hallusinaatioihin eli juurikin hyperutilitarismissaan ja ultrabehaviorismissaan maailmasta itseensä sulkeutuvaksi moraalittoman, narsistisen ja ahneen antihumaaniksi eläinsekasikiöksi, mikä on oikeaan ihmisyyteen nähden sairas ja itsetuhoinen tila. Itsetuhosta: Mehän tiedämme jo, mitä kaikkein eniten moraalittomat ja narsistiset ihmiset voivat vaarallisesti tehdä heidän joutuessaan toteamaan kaiken olevan menetetty, emmekö vain?!...

Em. valossa tämä eliitti-imperiumi tavallaan onkin "näkymätön" ja vaikeasti sekä havaittava että ymmärrettävä, kun se käyttää valtiot ylittävää valtaa salaliittomenetelmin ja kansalaisia tyhmentävillä kikoilla, jotta se pystyisi yhä paremmin omaan parasiittisuuteensa ja imperialismiinsa. Parasiittinen ja imperiaalinen rakenne ei näet voi olla olemassa kunnolla, jos se ei edetessään tuhoa ja manipuloi hyväksikäyttöalustaansa itselleen sopivaksi tietyillä tavoilla tehden ja nimenomaan sopivan huomaamattomasti. Siinä huomaamattomuus parasiitin hyväksikäyttöalustalle vaatii salaliittoja, tahallisen harhaanjohtaviksi, vaikeiksi ja epäymmärrettäväksi tehtäviä viestejä ulkopuoliseen levitykseen parasiitilta ja niiden viestien vastaanottajan sekä tyhmentämistä että aivopesemistä. Tämä on aihealue, johon palaan mm. populaarikulttuurin ja sosiaalisen "insinööritaidon" eli manipulaation kautta...

Juuri näin tämä pankkiirioligarkkinen imperiumi onkin vaikuttanut ylivoimaisesti eniten ekonomispoliittisiin päätöksiin länsimaissa valtioiden sisäiset päätäntävallat ja -elimet yhä voimakkaammin alistaen ja tuhoten selkeästi erittäin huonoon suuntaan viimeisen 50 vuoden ja etenkin viimeisen 10 vuoden aikana, kun tarkastelemme sitä yhteiskuntien asukkaiden ja heidän elin- ja kulttuuritarpeidensa kautta. Täten tämä parasiittinen prosessi on ollut myös ylitsevuotavalla ja yli ymmärryksen menevällä tavalla uhkaavan vaarallinen ihmisten perusturvalle, joka johtaa helposti sekä kollektiivisiin että yksilöllisiin torjuntareaktioihin sen luonteen ja sisällön ymmärtämisessä ja havaitsemisessa.

Huomaamme päävihollisemme ikeessä siis erittäin tähdellisesti yhä uhkaavammin jopa perikadollisen tien kohti yksisilmäistä ja sokeaa eliitin palvelua itsepetokseen ja pahimmillaan jopa kansojen jonkin asteiseen itsetuhoon johtavalla hinnalla! Mikäli emme siis tunnista vihollista oikein ja katkaise sen "voittokulkua" siltä pohjalta. Mehän jo tiedämme, että tuo voittokulkukin on itse asiassa hyvin kyseenalaisesti onnistuva: Se on pikemminkin myös itse omaan mahdottomuuteensa sortuva eli se on arvioinut väärin hyväksi käyttämänsä "alustan" tuhoamis- ja manipuloimismäärän verrattuna oman rakenteensa sen päälle laittamisessa vaadittavan "energian" imemiseksi itselleen. Kyllä; raha ja rahan käyttö on nimenomaan energian ohjaamista ja käyttöä, jota siis käytetään nyt erittäin väärin ja erittäin haaskuun ohi fyysisen ekonomian!

Pankkiirioligarkia on syömässä "isäntäänsä" tilaan, missä ko. "alusta" ei voi enää ylläpitää edes parasiittista hyväksikäyttäjäänsä; olemme näkemässä tästä ensimmäiset merkit Kreikan kaatumisessa vararikkoon parasiitin vaatiessa utopistisia velkasitoumuksia täytettäväksi! Niitä on mahdotonta vaatia suoritettavaksi ko. velkapyramidiponzin ollessa kyllästyneessä tilassaan täydellisen valmis hajoamaan omaan mahdottomuuteensa. Siksikin ko. parasiitti pitää eliminoida humaanempien ratkaisujen tieltä mahdollisimman nopeasti, mutta myös mahdollisimman hallitusti! Ensin on kuitenkin tunnustettava ja huomattava selkeästi tämä piilossa päällämme pysytellyt parasiitti; että se on pankkiirioligarkia kaikkine pahuusvaikutuksineen!

Paras kohta havaita tämä päävihollisemme eli pankkiirioligarkia on sen vaikutukset juuri kansallisvaltioihin, mitkä ovat olleet viime vuosikymmeninä tämän parasiitin "elin- ja hyväksikäyttöalustaa". Niinpä tämän parasiitin sokeassa ylläpitopalvelussa merkittävimmiksi haitoiksi ovat tulossa mm. kansallisvaltioiden asettaminen lopetus- ja tuhontalistalle, jotta voitaisiin muka muodostaa sopivalla tavalla ko. pankkiirioligarkiaa palvelevaa hierarkkista ja keskitettyä maailmanvaltatyranniaa imperiaalisesti. Mehän jo tiedämme, että EU:n ja USA:n parissa ko. tyranniamenetelmiä onkin tänä vuonna entistä hätäisemmällä vauhdilla ryhdytty toteuttamaan juuri ko. parasiitin ylläpitoa varten, joista USA:n superkongressi (HÄLYTYS!! --> Pankkiirioligarkismin kätyrit ovat suorittamassa fasistista vallankaappausta Yhdysvalloissa!) ja EU:n vakausmekanismijärjestelyt (Mikä Euroopan vakau(tu)smekanismi?) ovat merkittävimmät tähän mennessä.

Pankkiirioligarkia on luonteeltaan juuri sellainen, että se hyperutilitarismissaan ja ultrabehaviorismissaan tuottaa vastakkainasetelmallista oman edun tavoittelua humaaneihin kansalaistarpeisiin nähden, joka johtaa pankkiirioligarkian piirissä puuhaavien ihmisten moraalittomuuden, narsismin ja ahneuden äärimmäiseen maksimoitumiseen, jos sille annetaan vapaat kädet. Näin on äärimmäisen valitettavasti tehtykin tarkoituksella mm. mitätöimällä Glass-Steagall -laki Yhdysvalloissa vuonna 1999! Tästä seurauksena on juuri se, että ko. yksityinen pankkiirioligarkiaentiteetti alkaa vallata määräysvaltaa diktatuurillisesti ja globaalisti rahanvalta-aseensa kera (Velkapyramidiponzia luova lainaa KOROLLA velkaviljely ja johdannaismarkkinakikkailu) ja se alkaa käyttämään kaikkia kolmea fasismin muotoa (Fasismin kolme muotoa pankkiirioligarkkisen maailmankuvavankilan vääristyneessä pakana- ja kultti-ikeessä) tämän sementoimiseksi yhä vapautuneemmin, jos sille ei pistetä vastaan!

Niinpä on ollut tänään erittäin kuvottavaa löytää edestään Jussi Halla-ahon lotkautus, jossa hän tuo ilmi halunsa laittaa Kreikkaan tankit ja sotilasjuntan, jotta Kreikka saataisiin "talouskuriin". Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa mm. sitä, että Jussi Halla-aho ei ole joko perillä oikeasta vihollisestamme tai on perillä, mutta valehtelee tarkoituksella... Tällainen äärinationalistisella totalitarismilla flirttailu on kuitenkin juuri sitä ruskeaa fasismia, joka tukee osaltaan pankkiirioligarkian agendaa alistaa kansalaiset uusfeodalismiin paikallistasolta alkaen. Tyrannisoitu kansa ei kykene panemaan niin paljon vastaan parasiittiselle imperialismille kuin muutoin.

Reteän fasistinen retoriikka on myös propaganda-ase häivyttää pankkiirioligarkia piiloon väittämällä mm. juuri talousongelman ratkaisun löytyvän muka ko. valtion ja sen kansan rankaisemisesta ja kuriin laittamisesta. Oikea ns. rangaistava ja kuriin laitettava entiteetti ongelman ratkaisemiseksi on nimenomaan puuttuminen kovalla kädellä pankkiirioligarkismiin! Sen sijaan tuollaiseen virheelliseen asenteeseen ovat syyllistyneet mm. juuri Yhdysvalloissa monet Tea Party -liikkeen sisällöt mukaan lukien heidän suosimansa Rand Paul (Yhdysvaltain kongressivaalien jälkipuintia NWO:n vastaisten voimien vertailuna: Tea Party- vs. LaRouche -liike - Huom!, käytin tuolloin viime vuonna pankkiirioligarkeista termiä keskuspankkikartelli, mikä tarkoittaa siis samaa.), josta johtuen suhtaudun myös skeptisesti hänen isäänsä Ron Pauliin huolimatta hänen viimeaikaisesta presidentinvaalinosteestaan muka pankkiirioligarkiaa vastaan...

Tämä pankkiirioligarkian piilottaminen on vaarallista, kun yleisöä harhautetaan noin ilkeästi äärinationalistisilla pseudoratkaisuilla näkemästä oikeaa ongelmaa eli pankkiirioligarkiaa ja sen sijaan siis usutetaan kansalaisia jopa raivostumaan väärälle kohteelle eli Kreikalle, joka on ollut vain pelinappula pankkiirioligarkian parasiitti- ja imperialismipeleissä.

Tällainen pankkiirioligarkian heittäminen piiloon on kuitenkin vaikutukseltaan suoraan sen omaan pussiin pelaamista myös siinä, kuinka kansallisvaltioita alistetaan vaivihkaisenkin hallinnollisesti ko. imperiaalisen keskusvallan alle, kuten EU:n tapauksessa ja siinä nyt Suomen tämän hetken perustuslain muuttamisen tapauksessa. Jo ennen Halla-ahon tölväisyä uuden Eduskunnan perustuslakiuudistuksen keskusteluissa tällä viikolla näyttää kiinnostaneen eniten juuri persut vastaan SDP -sanasota aiheena natsismin uusi tuleminen, joka on tavallaan omiaan olemaan eräänlainen sivuelementti häivyttämään keskusteltavana olevaa sisältöä piiloon ja siten myös pankkiirioligarkiaa piiloon.

Fasismin tyrannisten ominaisuuksien uhka on ilmiselvästi olemassa mm. näistä Halla-ahon sanoista havainnoiden, mutta tällainen uhka ja sillä retosteleminen pintapuolisesti ilman ymmärrystä päävihollisesta toimii sopivana käsikassarana myös vastapuolille peittää oleelliset eli "liian vaikeat" pankkiirioligarkkiset asiat pois nähtäviltä ja keskusteluista, kun tällaiset pinta- ja oireilmiöt otetaan sairauden ytimen sijaan väittelyn aiheiksi unohtamalla liikaa juuri itse tärkeintä asiaydintä ja sen metafysiikkaa...

Eli lyhyesti kiteytettynä: Kun pankkiirioligarkia on vallassa imperiaalisesti, niin äärinationalistiset tyranniamenetelmät ovat sitä tukevaa neofeodalismin käytännön tarhaamista paikallistasolla. Valtio on sen sijaan käsitettävä itsenäisenä ns. antipankkiirioligarkkisena kansallisvaltiona, jossa ei ole tyranniaa äärinationalistisena eikä imperiaalisena, vaan on mahdollisimman suora ja laaja kansanvalta sekä velaton itsenäinen raha fyysisen ekonomian hyväksi. Globalisaatio on siinä tavallaan internationaalista ja anti-imperiaalista ilman parasiittia. Parasiitti ei siis enää vie energiaa haaskuun, vaan energiaa syntyy yhdyskuntien ja niiden väestön hyötykäyttöön paikallistasoilta alkaen yhteisen globaalin hyödyn kaareen saakka työnnettynä sekä planeetan että ihmiskunnan katsannoissa. Tämä on hyvä tavoite, jota parhaiten maailmassa osaa kuvata tällä hetkellä LaRouche -liike.

Se vaatii kuitenkin myös kulttuurillisen ja henkisen rapautumisen radikaalia korjaamista eli kansalaisten jalostamista takaisin ja siitä yhä korkeammalle neorenessanssiseen humaaniuteen, oppimiseen ja mielensä koko potentiaalin paranevaan käyttämiseen. Nyt tällainen ideaali ei vielä ehkä onnistune pitkään aikaan kunnolla, koska kansalaisilla ei keskimäärin olisi vielä rapautumisasteessaan kykyä ottaa riittävän hedelmällistä vastuuta pankkiirioligarkian nujertamiseksi kollektiivisesti juuri tällaisten humaanempien järjestelmien hyväksi. Ehkä olen liian pessimistinen tässä katsannossa, mutta korjattavaa länsimaisessa kulttuurissa on silti niin monella tavalla, ennen kuin se voisi alkaa taas toimimaan hyvin edes kohtuudella... Tästäkin riittänee paljon pohdintaa tässä blogissa pitkälle tulevaisuuteen!

Tämä on kuitenkin viimeistään nyt syytä takoa tajuntaan pysyvästi: MEIDÄN ON KATSOTTAVA PINNAN JA OIREIDEN SIJAAN SAIRAUDEN YTIMEEN! Eli nähtävä pankkiirioligarkkinen imperialismi ja parasiittinen mielensairautensa sekä puututtava siihen suoraan eikä suosita mitään pseudotoimia, jotka johtavat pahimmillaan hyvin pahasti ojasta allikkoon ja jättävät pankkiirioligarkit kulisseihin edelleen pelaamaan pelejään. Käyttämään päävihollisesta tietämättömiä hyväkseen vastakkainasettelumanipulaatioitaan varten luomalla keinotekoisia ismi-pelejä sekä etnisiä ja kulttuurillisia vihollisasetelmia sen pohjalta (1900 -luvulla äärioikeisto vs. äärivasemmisto ja viime aikoina lännen kapitalismi vs. ääri-islam)!

Mitenkö muka tuo suora ongelmanratkaisu onnistuisi? ---> Sitäkin pitää toitottaa vielä pitkään erittäin monta kertaa: Tähdellisimmin käytännön toimina heti alkuun ovat siis Glass-Steagall -laki, joka eliminoi pankkiirioligarkian käyttämät pankki- ja rahamanipuloinnit (Liike- ja investointipankkitoiminnat erotetaan toisistaan, velkapyramidiponzin haittaavat ja rikolliset velkasotkut mitätöidään eli mm. valtioiden ei tarvitse enää olla haitallista velkaa pankkiirioligarkialle ja johdannaisinstrumenttien käyttö kielletään) sekä rahan syntymekanismiin puututaan, missä rahareformia toteuttavat talousdemokraattiset uudistukset luovat pohjan velattomalle julkiselle rahalle palvelemaan fyysistä ekonomiaa nykyisen pankkiirioligarkian käyttämän parasiittisen finanssikeinottelukasinon sijaan. Tässä lisää perinpohjaista havainnollistusta tällaisen ongelmanratkaisun universaalisen syvällisestä taustasta LaRouche -liikkeen teesien pohjalta: LaRouche -liikkeen maailmanparannusteesit esittelyssä syväanalyyttisenä noosfääri - fyysinen ekonomia -konseptina.

Siispä tähän oikeaan menetelmäparven yltäkylläiseen ja humaaniin sisältöön verrattuna! --> Kreikan vaatiminen tankkien ja sotilasjuntan alistamaksi, jotta se pakotettaisiin talouskuriin maksamaan rikolliset ja kansalaisia tuhoavat velkansa pankkiirioligarkiamafialle, on äärimmäistä tyhmyyttä ja vihollisuutta ihmiskuntaa kohtaan. Edes tällaisella näin julkisesti vitsailu (Kuten Halla-aho nyt väittää tehneensä ja muka katuvansa...) on absurdia hevonpaskaa! Olisiko niin, että Halla-aho ja jotkut muut persut olisivat "vitsailleet" kohta niin, että Suomen kaduille olisi muka laitettava tankit, jotta meidät voitaisiin pakottaa maksamaan pankkiirioligarkeille velkapyrmidiponzin velat korolla eli pakottaa "talouskuriin" siinä missä Kreikkakin?!... Timo Soini näkyy laittavan nyt onneksi Halla-ahon ja muut ruotuun (Iltasanomien juttu), mutta miten tilanne kehittyy jatkossa persujen sisällä. Olisi niin tuhlausta haaskata persujen hyvänä ilmenevä ekonomispoliittinen sisältö natseille ja fasisteille!...

Lopuksi laitan vielä Facebook-statuksessani paasaamani seikat tämän episodin tiimoilta liittyen myös perustuslakimme muuttamiseen ja kuten niistä havaitsette, niin olen ollut OIKEASTI VIHAINEN!! (Tosin olen jo leppyneempi, kun olen saanut näin purkaa sanoiksi mieltäni aiheesta) --->

Facebook-statukseni materiaalia: Savon Sanomien juttu: Kreikkaan tarvittaisiin sotilasjuntta ja panssarivaunut ---> Hmmm., nyt alkaa näkymään taas Persujen sisällä piilossa oleva pankkiirioligarkiaa tukeva äärinationalistinen pahuus.

On toki kätevää globalistipahuudellisille pankkiirioligarkeille se, että persujen avulla saadaan loihdittua vähän sinne päin muka vastakkainasettelua pankkiirioligarkiaa vastaan kansan huijaamiseksi, mutta sitten Halla-aho paljastaakin sen, että kansalaisia pitääkin oikeasti ns. NUSSIA VITTUUN JA PERSEESEEN TYKEIN JA VEITSIN, jotta heidät saadaan asettumaan ruotuun pankkiirioligarkian orjiksi TÄYDELLISESTI!

Meidän on ymmärrettävä, että Kreikan tilanteessa ei ole kyse mistään sellaisesta, että Kreikka ei osaisi pitää talouttaan kunnossa eli kyseessä olisi vain Kreikasta johtuva ongelma. EI!!! Kyse on siitä, että kansainvälinen pankkiirioligarkia on saanut Kreikan satimeen hyödyntämällä siellä huijattavia paskahousuja, jotka nyt ovat kyvyttömiä maksamaan velkaansa päähuijaripankeille eli pankkiirioligarkialle, jotka yrittävät pitää omaksi voitokseen ja imperiaaliseksi vallanhalukseen pystyssä globaalia velkapyrmidiponzihuijausta. Nyt Halla-aho vaatii, että Kreikan on maksettava pankkiirioligarkkien ultrapahuuden hyväksi velkansa vaikka tankkien ja sotilasjuntan uhalla ja tappamalla vaikka solkenaan ihmisiä. VITTUUUN MOISET PERSUPASKASAATANAT!!!

Soini vaatii Halla-aholle eroa eduskuntaryhmästä ---> No niin, persut yrittää korjata paskoja housuistaan, vaan onko liian myöhäistä?... Minulla ei vaan enää riitä hyväksyntä yhtään sellaiselle, että ei osata tunnistaa vihollista (Pankkiirioligarkia) oikein, vaan kuvitellaan / promotoidaan tätä velkapyramidiponzipeliä valtioiden tasolla tapahtuvaksi eikä osata nähdä tilanteen metafyysistä dynamiikkaa; valtioiden ylle levinnyttä parasiittista monetarismia luomassa fasismia, uusfeodalismia sekä neuvostoliittolaista keskitetyn hallinnon tyranniaa!

Suomen itsenäisyys tuhotaan täydellisessä hiljaisuudessa? ---> Pankkiirioligarkiaa ja sen imperialistisia mielihaluja palveleva EU:n liittovaltiokehitys alkaa todenteolla nussimaan kansallisvaltioita kumoon ja alistamaan niiden väestöjä neofeodalismiin! --> HÄLYTYS!!

Ja ko. eduskuntakeskustelussa tämän asian todella kätevästi peittää alleen SDP:n ja persujen välinen ilmeisen keinotekoinen sanasota! Kansalaiset yritetään saada päivittelemään taas kerran vain poliittisen vastakkainasettelun pintaa tähdellisen sisällön jäädessä muhimaan sen alle saatanallisesti pimentoon tekemään järjetöntä ja pahuudellista tihutyötään! Aivan tarkoituksella!

Tässä siis ko. pintauutisointi ko. eduskuntkeskustelusta: Natsivihjailuja eduskunnassa Kotimaan uutiset Iltalehti.fi

Persujen olemassaolo näyttäytyy täten sekä kätevänä käsikassarana oikean keskustelun tukahduttamiseen, että äärintionalististen vaihtoehtojen piilottelupaikkana pankkiirioligarkien hyväksi. Äsken silmieni eteen tullut kammotus kuvastaa tätä: Kreikkaan tarvittaisiin sotilasjuntta ja panssarivaunut.

No comments: