Wednesday, May 02, 2012

Ranskan presidentinvaalit ja Jacques Cheminade: Oligarkkinen periaate vs. kansallisvaltioperiaate aikamme ydintaisteluna ihmisyyden puolesta

Ensi sunnuntaina huipentuu Ranskan presidentinvaalit toisella kierroksella. Se on kuitenkin oikeastaan epäoleellista jo tässä vaiheessa, koska huhtikuussa tapahtui Argentiinan hyvien uutisten (Argentiina hyvänä esikuvana globalistien rahatalousdiktatuurin vastaisesta kansallisvaltioperiaatteesta: YPF -öljy-yhtiön kansallistaminen) lisäksi muutakin oivallista kehitystä ja esilläoloa transatlanttisen pankkiiri- ja oligarkkieliitin vastustamisessa ja neorenessanssillisten yhteiskuntateesien asettamisessa heidän taloususkonnollisen rahataloustotalitarisminsa tilalle.

Nimittäin Ranskan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella (22.4.2012) LaRouche -liikkeen teesien kera kampanjoi ehdokkaana Jacques Cheminade (Jacques Cheminaden presidentinvaaliehdokkuus Ranskassa LaRouche -liikkeen teesien mukaisena vastavoimana globalistieliitin taloususkontorappiolle). Hänen tuloksensa jäi kuitenkin hyvin vaisuksi ja hän karsiutui, mutta hänen onnistui herättää lisää keskustelua tästä lännen rappiollisesta ja jopa eksistentiaalisesta kriisistä syineen, oireineen ja tarvittavine parannuskeinoineen. Niiden promotointi edelleen on tärkeämpää kuin se, mikä tulee olemaan mm. Ranskan uuden presidentin nimi!

Vaalituloksena muutoin selvisi ensimmäisellä kierroksella se, että toiselle kierrokselle (6.5.2012) pääsivät vallassa oleva Nicolas Sarkozy ja haastajaksi François Hollande. Hollanden arvioidaan päihittävän Sarkozyn jopa selvästikin ja valtamediassa onkin ollut puhetta siitä, että se tulisi olemaan vasemmiston taakseen keräävä ranskalaisten näpäytys Sarkozyn harjoittamalle transatlanttisen eliitin hallinnoimalle oikeistolaiselle sätkynukkepolitiikalle.

Hollande olisi jopa jossain määrin LaRouche -liikkeen vaatiman Glass-Steagall -reformin kannattaja; tai ainakaan hän ei olisi niin vahvasti pankkiirieliitin rahataloudellisten teesien promotoija / kannattaja kuin Sarkozy on ollut... No, toisaalta sehän on nähty aikaisemminkin, kuinka "vähän sinne päin" olevat kansaa kosiskelevat vaalilupaukset petetään täysin heti vaalien jälkeen, kuten Suomen viime eduskuntavaalíen jälkeenkin tapahtui todella räikeästi SDP:n ja Vasemmiston kohdalla.

Lisäksi on Suomeen verrattuna merkittävästi huomioitava sekin, kuinka paljon palstatilaa valtamediassa on saanut ranskalaiseksi äärioikeistoehdokkaaksi luonnehdittu Marine Le Pen (Hesarissa mm.: Ranskan laitaoikeiston johtaja ei testamenttaa ääniään ja Sarkozy aloitti Le Penin äänestäjien kosiskelun). Hänen puolueensa Kansallinen rintama on kuin täällä Suomessa Perussuomalaiset tässäkin mielessä ja vastaavalla tavalla äärikansallismielisen populismin elkeitä on molemmissa ollut.

Sen sijaan Jacques Cheminade ei ole saanut lähes mitään palstatilaa valtamediassa (Haku hänen nimellään esim. Hesarissa ei tuottanut mitään tulosta) ja jos on saanutkin, niin lähinnä mollaavassa katsannossa; hän on muka "ekstremisti" tai "hörhö" tai "äärivasemmistolainen" tai hassua kyllä, "äärioikeistolainenkin"... Tämän tarkoituksena ei ole ollut kuitenkaan muuta kuin pelata perusteettomasti pois pelikentältä eliitin valtaa eniten uhkaava uudistaja ja edelläkävijä - Eniten asioista perillä oleva humaani aktivisti!

Niinpä onkin erityisen merkille pantavaa juuri se, kuinka äärinationalistisia teesejä ihannoivat puolueet ja henkilöt saavat palstatilaa valtamediassa ja onnistuvat kasvattamaan suosiotaan paljon ikään kuin olisivat muka ainoa varteenotettava vaihtoehto vallitsevalle eliittihegemonialle transatlanttisessa piirissä. Tämä on nyt käynyt selvästi ilmi mm. juuri niin Suomessa kuin Ranskassakin. Tämä on kuitenkin laajempikin ilmiö Euroopassa ja mm. Tea Party -liikkeen myötä Yhdysvalloissakin.

Tällaisissa äärinationalistisissa liikkeissä on kuitenkin hyvien puoliensa lisäksi perustavaa laatua olevia vakavia ongelmia, kuten on täällä Suomessakin ilmennyt viimeksi hihamerkki-gaten yhteydessä (Perussuomalaisten konservatismi vs. "sivistyneistön" liberalismi: Helena Erosen hihamerkkisatiiri Suomen oligarkkisessa yhteiskuntarappiossa ja Helena Erosen hihamerkkikohun jatkoa: Vastakkainasettelun, totalitarismin ja ymmärrystaantumuksen nousu taloususkontohegemoniassa).

Itse hahmotan yhteiskuntatilannetta siten, että nämä äärinationalistiset populistiliikkeet pohjaavat politiikkaansa liikaa pelkkien oireiden - aistihavaintojen perusteella kuin niiden taustalla olevien syiden - periaatteiden mukaan; he jättävät siis ymmärrysprosessin tavallaan keskeneräiseksi. Tästä seuraa ilmiselvä vaara olla kontrolloitu oppositio, joka ei ole kunnolla vaaraksi - vaihtoehdoksi vallassa olevalle pankkiiri-eliittihegemonialle ja joka voidaan siksikin tarpeen mukaan impulssiivisen reaktiivisesti vääntää jopa käsikassaraksi kansan alistamisessa / harhaan johtamisessa eliitti-intressien palvelussa...

Olenkin huolestuneena ajatellut viime eduskuntavaaleistamme alkaen tätä seikkaa täällä Suomenkin olosuhteissa; Perussuomalaisten vaihtoehto olisikin tie ojasta allikkoon...?! Tähän viittaa Ranskassakin tuo Sarkozyn äänikalastelu Le Penin kannattajien joukosta eli se on vihje juuri siitä, että lopulta rahanvaltaoikeisto ja äärioikeisto voivat ollakin yhteistyökumppaneita käytännössä monissa tilanteissa... Äärioikeistolaiset / -nationalistiset teesit soveltuvat tiukassa paikassa yhteiskuntadiktatuurin pystyttämiseen turvaamaan rahanvaltatotalitarismia, jos sitä ei ymmärretä poiskitkeä syvällisellä periaatetasolla ja havaita aikalaisajattelumme yksilö- ja ryhmäpsykologisia sokeus- ja ylilyöntiongelmia hegemoniavirheinä.

Onkin tähdellisesti läpikäytävä ja parannettava mm. se epäkohta, jossa ymmärrys on hatarampaa ja hyväksikäytettävämpää silloin, kun siitä puuttuu oleellisesti oireiden (aistihavaintojen) taustalla olevien syiden (periaatteiden) tuntemusta. Niinpä tässä nykyisessä yli-individuaalissa yksilöpsykologian hegemoniassa ja sen myötä yliobjektivoituvassa maailmankuvan epäkoherentissa ja ryhmäpsykologisia ilmiöitä ymmärtämättömässä hahmottamisessa juuri oirekeskeisiä (aistihavaintokeskeisiä) maailmankuvakäsityksiä voidaan manipuloida helpostikin niin yksilö- kuin ryhmäpsykologisellakin tasolla, koska ne ovat huonosti kiinnittyneet sekä humaaneita että antihumaaneita syväperiaatteita ymmärtäviin maailmankuvan muotoihin.

Oligarkkisen periaatteen haittaolemus jää siinä havaitsematta kunnolla ja kansallisvaltioperiaate ymmärretään siinä esim. juuri kaventuneena äärinationalismina tarkoituksenaan vastata liikaa entropian ja rajoittamisen kautta ongelmiin sen sijaan, että valtio nähtäisiin oikeammin syväkerroksellisena ja -prosessillisena kokonaisuutena sisältäen yhteiskuntarakentamisessa keskeisten tieteen, ekonomian ja taiteen periaatteet koherentilla, humaanilla ja tasa-arvoisella tavalla antientrooppisena edistyksellisyytenä - Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tuottajana universaalina periaatteena eikä vain parina irrallisena politiikan menetelmänä. Kansallisvaltioperiaate on ihmiskulttuurille perusyksiköllinen kasvualusta, jonka hoito ja rakentaminen vaatii erittäin suurta humaania ymmärrystä!

LaRouche -liike tietää nämä vaarat vs. mahdollisuudet erinomaisesti ja siksi he eivät olekaan promotoineet näissä vaaleissa Marine Le Peniä, vaan keskittyneet Jacques Cheminaden promotointiin hyvin keskeisesti. Cheminadella nimenomaan on juuri LaRouche -liikkeen omaamaa asennetta maailmankuvahahmottamiseen; pyrkiä ottamaan selvää kaikessa oireiden (aistihavaintojen) taustalla vaikuttavista syistä (periaatteista) ja erottamalla siinä jyvät akanoista kokonaisvaltaisena toimenpideohjelmana. Tämänlaisen ymmärryksen puute on hyvin ilmiselvää länsimaailman rappiotilassa ja siksi sellaisen ymmärryksen selittäminen ja promotointi kohtaa yhä jatkuvasti väärinymmärrystä, naurunalaiseksi tekemistä ja mustamaalaamista. Myös silkkaa välinpitämättömyyttäkin.

Toki ihmiset ovat edelleen olleet heräämässä yhteiskunnallispoliittisesti yhä paremmin ko. transatlanttisen kriisin osoittaessa kipu- ja vikapisteitä yhä konkreettisemmin ja vakavammin, mutta mm. juuri näiden äärinationalististen puolueiden / liikkeiden / henkilöiden suosion suuri noste on ollut vielä merkki siitä, että ko. ymmärryksen kehittyminen on ollut vielä paljon kesken. Sekä kansallisvaltioperiaatteen että oligarkkisen periaatteen ymmärtäminen kunnolla toistensa vihollisina ja antiteeseinä on siis ollut myös puutteellista, joka ylläpitää edelleen kyvyttömyyttä valita kunnolla oikein niistä se humaanimpi vaihtoehto; kansallisvaltioperiaate.

Juuri näistä syistä johtuen Jacques Cheminade oli näissä vaaleissa oikeastaan ainoa oikea ja ainoa kunnollinen vaihtoehto nykyiselle taloususkonnolliselle ja eliitti-imperialistiselle hegemonialle. Ja juuri siksi niin alaspainettu verrattuna muihin "vaihtoehtoihin". Niinpä on syytä ottaa tässä esille hänen teesejään promotoitavaksi myös pitkään jatkossa huolimatta hänen karsiutumisestaan näissä vaaleissa. Sitä varten poimin LaRouche -liikkeen sivustolta näitä vaaleja käsitelleitä juttuja
ja erityisesti seuraavaksi otan esille Jacques Cheminaden haastattelun, josta lainaan hänen keskeisiä ajatuksiaan malliksi ja opiksi omilla käännöskommenteillani.

LaRouche PAC: LaRouche Candidate in France Wages War on Financial Oligarchy

---> (Keskeisin vaaliteema tulee olla jatkossakin transatlanttisen rahatalouseliitin kaataminen ja yhteishyvällisen kehityksen palauttaminen sen tilalle!) Jacques Cheminade: "My candidacy is not a mere list of items to catch some voters as others do, but a political platform to defeat the City of London and its Wall Street affiliates and restore a world of mutual development among people and nations. That's from that standpoint that I'm pushing since 2008 together with Lyndon LaRouche for a Glass-Steagall like dismantling of big banks."

---> (Glass-Steagall -periaate on oleellinen osa rahatalouden irrottamista oligarkkisen periaatteen pahuudesta toimimaan fyysisen ekonomian ja kansantalouden hyväksi kansallisvaltioperiaatteen yhteishyvällisyyttä luovana osana!) Jacques Cheminade: "On both sides of the Atlantic, banks accounts are full of worthless debts that must be liquidated according to a bankruptcy reorganization procedure; that is the only way to protect ourselves from the otherwise inevitable collapse of the financial system. Separating banks is the key to establishing a public credit system that would provide funding for long term investment in public services, science and infrastructures."

---> (Transatlanttisen eliitin ohjailussa oleva valtamedia syyllistyy tahalliseen mustamaalaamiseen pelatessaan pois heitä eniten uhkaavat humaanit - edistykselliset arvot ja teesit!) Jacques Cheminade: " ...most of national and international media are spending their time to make French voters believe that I'm a weirdo or an extremist. The reason is simple: fear! The financial oligarchy is not afraid of me as an individual but by the potential rise of a popular movement that would break free with the City of London monetarist empire, as well as my association with American system economist Lyndon LaRouche."

---> (Transatlanttisen eliitin ohjailussa oleva valtamedia pyrkii jatkuvasti kääntämään heidän oman antihumaanin ja antiedistyksellisen pahuutensa muka humaaniksi edistyksellisyydeksi, jota vasten aito edistyksellinen humaanisuus olisi muka äärihörhöilyä!) Jacques Cheminade: " ...the media wanted me to repudiate my friendship with LaRouche by showing his moustache campaign against Obama, pretending he is an extremist attacking a nice and progressive US president. So it turned out to be a great opportunity to expose how financial fascism is at play in the United States with Obama and his Wall Street crowd organizing bank bail-outs, cuts in public and social services, a health policy excluding the poor and suffering, a policy of targeted assassination and NDAA kidnapping, etc."

---> (Monetaristinen raha on velkaa korolla, joka on aina vain rahataloudellista pseudoarvoa - väärää "talouskasvua" ja johtaa kansantalouksien tuhoon; rahan tulee olla poliittinen menetelmä luoda arvoa fyysisen ekonomian kehittämiseen ihmismielen voimaan perustuen, joka on kansantalouden talouskasvua oikealla tavalla!) Jacques Cheminade: "Whatever is the value pinned on a monetary asset, it remains a monetary asset, that is a fictitious asset. From that standpoint, any society where money is not created as a political instrument to feed a physical economic growth based on human mind creative powers in art and science, is doomed to fail."

---> (Yhteiskunnan kehittäminen vaatii päätavoitteena vahvaa valtiomiesaineista yhdistettynä sosiaalisen utopian toteuttamiseen; oligarkkinen rahatalous pois ja tilalle kansojen itsemääräämisvalta sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus tieteen ja taiteen kehityshedelmineen kaikille!) Jacques Cheminade: "Being a left-wing Gaullist is bringing together great statesmanship with social utopia, as was also Franklin Delano Roosevelt. Today, the objective of a left-wing Gaullist is to crush the rule of financial oligarchy while promoting social justice and people's sovereignty through scientific and artistic progress for each and all."

---> (Transatlanttisen eliitin ns. omistamat valtapoliitikot eivät omaa sisältöä ja selkärankaa vastustaa ko. kartellin oligarkkista - imperiaalista valtaa; Sarkozy, Obama, Katainen...!) Jacques Cheminade: "Sarkozy is nobody and anybody. He is made out of rubber; he has no inner strength and is thus unable and unwilling to fight against the financial elites that own him. In that sense, he is like President Obama."

---> (Säästö- ja niukennuspolitiikka on vain oligarkkisen rahatalousdiktatuurin vaatima tuhon resepti eikä ollenkaan mitään edistystä; EU on siten kuin sukua taannoiselle natsivallalle!) Jacques Cheminade: "Austerity, as you are well aware, is a recipe for disaster. I have been attacked for defending the Obama-stache, but here in Europe, the Greek elders who fought fascism during WWII are denouncing the EU-IMF-ECB policy as being similar to the Nazi occupation."

---> (Yhteiskuntakehittämisen periaatteet ovat erittäin selkeitä tässä vaiheessa: Joko ymmärrät olla oligarkkista taloustotalitarismia vastaan tai et ja sen mukaan arvioidaan tiukasti!) Jacques Cheminade: "I would personally vote for Hollande only if he shows real intent and personally vows to fight against the City of London and Wall Street, if not I will vote blank. Whoever wins, I will be his worst opponent if he fails to take the required measures against financial interest, and his best promoter if he dares to do so."

---> (EU:n asettamat uudet johtajat mm. Italiassa ja Kreikassa ovat vain transatlanttisen pankkiiri-oligarkkieliitin intressejä hoitavia virkamiehiä kansalaisten etuja vastaan; pankkien velka- ja uhkapelirahojen pelastaminen on rahatalousfasismia!) Jacques Cheminade: "They (Italian Prime Minister Mario Monti and new Greek Prime Minister Lucas Papademos) are bureaucrats imposed from above to force through the repayment of worthless gambling debts, which is what I warned against in my previous 2006/2007 presidential bid as being "financial fascism." "

---> (Lännen tämä kriisi ei ole sattumaa / vahinkoa, vaan tahallista britanniakeskeisen oligarkki-pankkiiri-monarkiaimperiumin antihumaaneille taloususkontointresseille alistumisen syytä! JC vastaa alla, miten hän olisi Ranskan presidenttinä siihen vastannut -->) Jacques Cheminade: "We have to face that this crisis is not the result of bad luck but is the direct consequence of submission to the British-centered monetarist and financial empire. Thus, as president of France, I would fly first to Brussels (UE headquarters) to declare the French policy of bankruptcy reorganization of the banking system and the creation of a public credit system. Either some leading countries are responding and we do it together, or I would break out from the EU consensus as a maverick. Then I would fly to Washington, Moscow and Beijing to create a Eurasian alliance to defeat this monetarist empire and promote transcontinental projects and scientific partnership for world development.".

Lisäksi LaRouche PAC -sivustolta:

Cheminade Calls for Post-election Mobilization ---> "Whatever happens in the vote April 22, Cheminade's high-profile campaign, with a sharp focus on the need for an international Glass-Steagall reform, and return to a national sovereignty-based credit system, has profoundly affected the political debate in France, taking it out of the bounds set by the British financial oligarchy. Such a breakout has immediate implications for breaking the controls in other European nations, and, along with positive developments along the same lines in Russia, for creating a shock effect in the United States as well.".

Jacques Cheminade Vows To Continue the Fight, Launches 100 National Assembly Candidates To Rally National Resistance ---> "As the results of the first round of the April 22 Presidential elections in France were announced, Jacques Cheminade and scores of his campaign workers were celebrating a battle well fought, after weeks of intensive, exhilarating, campaigning. While furious with the official result (0.25%, or 90,000 votes), activists were proud that Cheminade's ideas and program had succeeded in polarizing the debate on the systemic nature of the crisis and the necessity for a global Glass-Steagall banking reform and a public credit policy, as opposed to the austerity which the European Union is shoving down the throats of Europe's people to save the banks." ja -->

Voice of Russia Calls Cheminade a Candidate of "Global Scope"

Post-Election Statement from Jacques Cheminade: Preparing for the Storm Ahead

Hollande Wins 1st Round of French Presidential Elections; Expected to Defeat Sarkozy in 2nd Round May 6

LaRouche Candidate in France Wages War on Financial Oligarchy

Official Cheminade Statement to French People: 'A World Without the City or Wall Street'

Cheminade Focuses French Presidential Election on Defeating the Global Financial Oligarchy.

Lopuksi on hyvä muistaa Ranskan uuden presidentin kohtalon ratkaisuhetkien lisäksi se, että Venäjällä samoihin aikoihin Vladimir Putin astuu valtaan presidentiksi toistamiseen (Yhteensä kolmas kausi) voitettuaan aikaisemmin tänä vuonna vaalit ylivoimaisesti. Kuten viimeksi häneen liittyen kirjoitin (Vladimir Putinin valinta Venäjän uudeksi presidentiksi transatlanttisen pankkiiri- ja eliittikartellin kauhuksi), niin hän ei ole transatlanttisen eliitin mieleen ja siksi edelleenkin on jatkunut mm. hänen mustamaalaaminen pankkiiri-oligarkkisen median äänitorvista; Kauppalehden härski uutisvalhe: 'Putin maailman rikkain' - propagandaa suoraan vihamiehiltä.

Putin ei ehkä ole aivan samanlaisesti ideaali persoona kuin vaikkapa juuri Jacques Cheminade tai Argentiinan presidentti Cristina Fernandez de Kirchner, kun Venäjä vieläkin vasta opettelee Neuvostoliiton aikaisesta diktatuurista vapautumista aidoksi kansallisvaltioperiaatteen mukaiseksi demokratiaksi. Kuitenkin viimeaikaiset transatlanttisen eliitin manipuloinnit ja tekemiset kertovat selvää kieltä siitä, kuinka Venäjä ei ole heidän ns. hallussaan ja kaikkein eniten juuri siksi Putin on heidän silmätikkunaan mustamaalattavana.

Onneksi vielä ei ole ilmennyt tuossa aikaisemmassa kirjoituksessani pelättyä Putinin tulevan hallinnon mitätöimistä. Joka tapauksessa tässä vaiheessa näyttää olevan tärkeää, että Putin tulee Venäjän presidentiksi. Se on yksi oleellinen osa transatlanttisen pankkiiri-eliittikartellin kyseenalaistamista ja geopoliittista vastavoimaa! Siitä selvää kieltä puhuvatkin juuri Venäjän vastalauseet lännen antihumaanien imperialistien aikeille Lähi-Idässä --> LaRouche PAC: Russia's UN Envoy: NO to Syrian Regime Change ja 'Plan B' on Syria is a 'Collision Course' with Russia and China.

No comments: